Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dom detí Božieho Milosrdenstva oslávil 10 rokov

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-04.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Pre klientov Domu detí
Božieho milosrdenstva bola minulotýždňová streda výnimočným dňom.
Domček, ako všetci svorne volajú toto zariadenie, oslávil 10. výročie
svojho vzniku. Tento slávnostný deň sv. omšu v Sanktuáriu Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi v Stropkove celebroval generálny vikár Košickej
arcidiecézy, Mons. Pavol Dráb, ktorý v závere vyprosil Božie požehnanie
nielen pre deti z domu Božieho milosrdenstva, ale aj pre celé mesto.</p>

<p><strong><em>„V živote sú chvíle ako tie, za ktoré sa do sanktuária
dnes prišli poďakovať všetci tí, ktorí stáli pri zrode myšlienky,
realizácii a následnom chode Domu detí Božieho
milosrdenstva,“</em></strong> poďakovala riaditeľka Stanislava Hubáčová.
K oslavám v tento deň patril aj kultúrny program v divadelnej sále
kultúrneho strediska. Pre pozvaných hostí, rodičov a žiakov cirkevnej
základnej školy si ako znak vďačnosti klienti domčeka spolu so svojimi
pedagógmi a vychovávateľmi pripravili piesne a tanečné choreografie, ktoré
vopred poctivo nacvičovali. Podujatie vtipnými komentármi a trefnými
poznámkami na adresu prítomných ozvláštnil aj ľudový rozprávač a
prezentácie, kde sme mali možnosť vidieť, ako ľudská spolupatričnosť
dokáže zlomiť ľahostajnosť a nezáujem o tých, ktorí sa mnohým zdajú
byť zbytočne iní a nepotrební. Slávnostný program sa niesol v duchu
myšlienky Hviezdy vidno v noci. <strong><em>„Práve bez týchto hviezd, by
sme boli ochudobnení o jednoduchosť, úprimnosť a čistotu večne detských
sŕdc, ktoré nás v dnešnom uponáhľanom a chaotickom svete často prinútia
zastaviť a zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami
života.“</em></strong><br>
Pred desiatimi rokmi sa zrodila nádej vybudovať nové, komplexné zariadenie,
ktoré by poskytlo nielen výchovu a vzdelanie, ale aj starostlivosť týmto
večným detským dušiam. Aj keď mnohí myšlienke neverili a zatracovali ju,
rodičia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove
presvedčili vtedajších predstaviteľov mestskej samosprávy, aby podporili
domček, ktorý, takpovediac na „zelenej lúke“ vyrástol za necelé dva
roky, predovšetkým z finančných zdrojov projektov a sponzorských darov.
Požehnanie tejto myšlienke udelila aj rímskokatolícka cirkev, ktorá spolu
s občianskym združením rodičov a mestom Stropkov založila neziskovú
organizáciu Dom detí Božieho milosrdenstva. Pod vedením doterajších troch
riaditeľov – Juraja Medvedza, pani Anny Čurilovej a Mgr. Stanislavy
Hubáčovej prešlo zariadenie počiatočnými zložitými a v súčasnosti
priaznivejšími obdobiami svojej existencie. <strong><em>„Domček sa nestal
útočiskom detí našich klientov, ale priesečníkom, v ktorom sa
stretávajú záujmy zainteresovaných klientov, rodičov, zamestnancov a
širšej verejnosti. Ich jediným a spoločným cieľom je pomáhať deťom a
dospelým s mentálnym a telesným postihnutím.“</em></strong> Za každý
okamžik, ktorý môžu klienti domčeka stráviť v spoločnosti učiteľov,
opatrovateľov, vychovávateľov, sociálnych, zdravotníckych pracovníkov a
všetkých priaznivcov myšlienky pomoci iným, primátor Ondrej Brendza,
poďakoval a do rúk riaditeľky odovzdal pamätnú listinu. Po krásnom
programe nasledovala v priestoroch DDBM posviacka novovybudovaného výťahu,
ktorý posvätil Mons. Dráb slovami, <strong><em>„aby tí, čo ho budú
užívať na pomoc vo svojom živote poznali, že si obdivuhodný vo svojich
dielach a usilovali sa ochotnejšie ti slúžiť vo svojom
živote.“</em></strong><br>
<strong>-jg-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-ddbm-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter