Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o. témou zasadnutia MsZ

Volili sa členovia správnej i dozornej rady

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli vymenovaní členovia
správnej a dozornej rady neziskovej organizácie Domu detí Božieho
milosrdenstva. Keďže sa doterajším členom správnej rady i členovi
správnej rady, ktorí sú zástupcami mesta Stropkov, skončilo funkčné
obdobie, bolo potrebné vymenovať nových členov. Doterajšími členmi
správnej rady boli Marián Vašš a Jozef Bujdoš, ktorí nimi ostávajú
i naďalej. Členom dozornej rady DDBM, n. o. bol Martin Jakubov, ktorého
nahradí Michal Sýkora.

Neziskovú organizáciu Dom detí Božieho milosrdenstva založilo mesto
Stropkov spolu so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Stropkove a Rímskokatolíckym arcibiskupským úradom v Košiciach ešte
v roku 2005.
Jej hlavnými cieľmi sú včasné diagnostikovanie, rehabilitácia a
fyzioterapia detí a dospelých s mentálnym, či fyzickým postihom, alebo
kombinovaným. Klientom DDBM je tiež poskytovaná sociálna prevencia,
poradenstvo, vzdelávanie i výchova, tiež služby na podporu regionálneho
rozvoja zamestnanosti a celková starostlivosť o klientov.
DDBM sa zapája do rôznych akcií a podujatí, ktoré organizuje nielen mesto
Stropkov. Aj počas tradičného stropkovského jarmoku, či minuloročných
vianočných remeselných trhov mali svoj stánok s ručne vyrobenými
výrobkami, kde ponúkali voňavé mydielka, či tradičné vianočné ozdoby a
dekorácie.
V predvianočnom adventnom období sa v stropkovskom supermarkete tiež konala
verejná zbierka, ktorú usporiadala nezisková organizácia Dom detí Božieho
milosrdenstva v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska a
Slovenskou humanitnou radou. V tejto zbierke sa podarilo vyzbierať viac ako
3400 eur, ktoré budú použité na realizáciu projektu DDBM.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter