Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dom detí Božieho milosrdenstva dostane od Tesca bezmála 4 tisíc eur

<p>Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis pridelil
v šiestom ročníku grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá 115 033 eur.
Grantové konanie je každoročne smerované na neziskové organizácie,
samosprávy, ale aj materské a základné školy. Podporené boli projekty
zamerané na revitalizáciu detských ihrísk, parkov, na výsadbu zelene,
budovanie cyklistických trás a recykláciu odpadu.

<p>„14. februára vybrala 8-členná hodnotiaca komisia zložená
z dvoch zástupcov Tesco Stores SR, a. s. a šiestich nezávislých odborníkov
v grantovom programe Tesco pre zdravšie mestá 41 projektov zameraných na
zveľaďovanie okolia. Vybrané projekty boli zo všetkých kútov Slovenska,
z miest a obcí, kde sa nachádza prevádzka Tesco, čo bolo aj podmienkou pri
podávaní žiadostí, lebo Tesco má záujem o život a potreby ľudí
v komunitách, kde pôsobí,“
uviedol hovorca spoločnosti
Peter Sklenář. Dodal, že jedným z vybraných bol aj projekt pod názvom
Nech naše úsilie kvitne, ktorý podal Dom detí Božieho milosrdenstva
v Stropkove. Na účet tohto zariadenia pribudne presne 3 945 eur. Na
riaditeľku Domu detí Božieho milosrdenstva Stanislavu Hubáčovú sme sa
obrátili s otázkou, na čo plánuje získané finančné prostriedky
použiť. „V rámci spomínaného projektu sme sa zamerali na
vonkajšie terénne úpravy okolia nášho zariadenia. Získané finančné
prostriedky plánujeme použiť na výmenu starého oplotenia za nové, na
dobudovanie chodníčkov, na vybudovanie vonkajšieho altánku s väčšou
kapacitou, kúpu záhradného nábytku a lavičiek. Čo sa týka rôznych
aktivít pre deti, chceme založiť zeleninové hriadky, kde sa budú učiť
pestovať bežné druhy zeleniny, vysadiť kvetinové záhony, taktiež chceme
začať so separáciou komunálneho odpadu a naučiť deti, ako sa triedi podľa
jednotlivých druhov. Našim zámerom je vytvoriť pre našich klientov
bezpečnejšie, praktickejšie a estetickejšie prostredie v areáli
DDBM.“
V rámci aktivít nadačného fondu Tesco sa angažujú
aj samotní zamestnanci spoločnosti. Za stropkovský supermarket prisľúbili
pomoc pri realizácii projektu v DDBM Lucia Nemcová, ktorá oslovila aj
ďalšie kolegyne. „Ďakujem Lucke aj ostatným dobrovoľníkom za
podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu,“
uzavrela S.
Hubáčová.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter