Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dôležité termíny v novom školskom roku

Letné prázdniny sa blížia k svojmu koncu a na oddýchnutých školákov
a ich učiteľov už čaká starostlivo pripravený nový školský rok. Ten sa
začína 1. septembra 2019, pričom brány škôl sa po prvýkrát otvoria
2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí
31. januára 2020, druhý polrok sa začne 4. februára 2020, ukončený bude
30. júna 2020.
Presne 190 dní strávia naši žiaci v budúcom školskom roku 2019/2020
v školských laviciach. Počet dní, keď si budú môcť v ňom užívať
prázdniny, bude 92, z víkendov a sviatkov. Dôležitým termínom pre
budúcich piatakov bude v novom školskom roku 20. november 2019, keď sa
uskutoční celonárodné Testovanie 5 z predmetov matematika, slovenský
jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Zúčastnia sa na ňom
všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa
vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Rovnaké celonárodné testovanie absolvujú aj žiaci 9. ročníka, a to
1. apríla 2020 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra,
maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 z predmetov slovenský jazyk
a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín
Testovania 9 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020.
Svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si budú naši
maturanti overovať v dňoch 17. až 20. marca 2020 v rámci externej
maturitnej skúšky. Pripravený je aj náhradný termín pre maturantov, ktorí
sa z objektívnych dôvodov nezúčastnia na externej maturite od 31. marca do
3. apríla 2020. Svoje stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou
skúškou, ktorej termín určia príslušné odbory školstva okresných
úradov v niektorom týždni v termíne od 18. mája do 5. júna 2020.
-ts-

Prázdniny v školskom roku 2019/2020

Jesenné: 30. október (streda) až 31. október 2019
(štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 4. novembra 2019 (pondelok).
Vianočné: 23. december 2019 (pondelok) až 7. január 2020
(utorok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda).
Polročné: 3. február 2020 (pondelok). Školské vyučovanie
sa začne 4. februára 2020 (utorok).
Jarné:
Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 17. február (pondelok) až
21. február 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 24. februára 2020
(pondelok).
Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 24. február (pondelok)
až 28. február 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. marca 2020
(pondelok).
Košický a Prešovský kraj – 2. marec (pondelok)
až 6. marec 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 9. marca 2020
(pondelok).
Veľkonočné: 9. apríl (štvrtok) až 14. apríl 2020
(utorok). Školské vyučovanie sa začne 15. apríla 2020 (streda).
Letné: 1. júl (streda) až 31. august 2020 (pondelok).
Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020 (streda).
Zdroj: https://www.minedu.sk/

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter