Dokončenie rozostavaného objektu na Chotčanskej je v nedohľadne

Ešte v roku 2000 začala firma Comi s výstavbou polyfunkčného objektu
na ulici Chotčanskej v Stropkove. Hoci pôvodným zámerom bolo vybudovať
polyfunkčný dom so šestnástimi trojizbovými bytmi, ôsmimi kanceláriami a
autoservisom, dodnes sa ho nepodarilo zrealizovať.

Rozostavaný objekt chátra a jeho dokončenie je nateraz v nedohľadne.
Podľa vyjadrenia hovorcu MsÚ Stropkov Imricha Makóa požiadala v roku
2005 firma Comi o zmenu stavby pred jej ukončením a doba výstavby
polyfunkčného objektu bola predĺžená do konca roka 2007.
„Keďže je zrejmé, že tento termín nebol dodržaný, stavebný
úrad vyzve v najbližšej dobe stavebníka na ukončenie stavby a taktiež ho
upozorní, že stavebník, ktorý napriek výzve stavebného úradu bezdôvodne
predlžuje dobu výstavby nad lehotu uvedenú v stavebnom povolení, sa
dopúšťa priestupku podľa § 105 stavebného zákona. V prípade, že by
stavebnotechnický stav objektu ohrozoval životy alebo zdravie osôb, má
stavebný úrad možnosť prikázať stavebníkovi vykonať nevyhnutné úpravy
na stavbe, v krajnom prípade aj odstránenie stavby, ak nie je možné
hospodárne opravenie,“
uvádza sa v stanovisku mestského
úradu. I. Makó ešte dopĺňa: „Pokiaľ stavebník požiada
o predĺženie výstavby (ide o zmenu stavby pred jej ukončením) a uvedie
objektívne dôvody, kde patria napríklad zdravotné problémy, prehlásenie
o finančnej tiesni a podobne, stavebný úrad môže termín na ukončenie
výstavby predĺžiť. Zodpovednosť, či a kedy sa stavba dokončí, leží na
pleciach investora.“
Ján Komišák, majiteľ firmy Comi, na
otázku, aké plány má s nedostavaným objektom, reagoval:
„Zatiaľ je bytová situácia na Slovensku taká, aká je.
Naskytla sa nám možnosť investovať na Danovej, tak budujeme Danovú. Máme
tu už 120 postelí a budujeme ďalej, pretože nám to prináša priame
koruny. Keď zarobíme nejaké peniaze a príde vhodná chvíľa, tú budovu na
Chotčanskej dokončíme. Bude tam šestnásť trojizbových bytov, osem
kancelárií a autoservis.“
Namietli sme, že hoci firma Comi
požiadala mestský úrad o predĺženie doby výstavby do konca roka 2007,
objekt stále nie je dokončený. „Požiadame o predĺženie
ešte o ďalší rok, dva, alebo aj tri. Predpokladám, že ceny bytov
v Stropkove stúpnu, za nejakých 4 – 5 rokov to dokončíme a budeme to
prenajímať,“
vysvetľuje svoje zámery J. Komišák.
„Jednoznačne sa bude v dokončovaní stavby pokračovať.
Vložil som tam nemalé finančné prostriedky, tak je jasné, že to nenechám
len tak schátrať,“
uzatvára.

stavba1_nahlad stavba2_nahlad stavba3_nahlad
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter