Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dokončenie námestia sprevádzali značné problémy

<p>Peripetie mesta
s dokončením námestia sú zrejme na konci. Praskliny, dodatočne rezané
dilatácie, prestavba dokončenej fontány, náhrada originálnej argentínskej
dlažby podobným materiálom z Číny… To je stručný zoznam problémov,
ktoré sprevádzali najmä tretiu etapu rekonštrukcie námestia.

<p>Prvé dve etapy boli zo strany dodávateľa stavby, spoločnosti Skanska,
odovzdané ešte v minulom roku. Problematickú poslednú časť za takmer
230 tis. eur realizovala prešovská spoločnosť PKB Invest. Firmu si mesto
vybralo v užšej súťaži. Išlo síce o zákonný, no menej transparentný
spôsob výberu dodávateľa ako pri štandardnej verejnej súťaži.
Prešovčania sa zmluvne zaviazali dokončiť rozsahovo najmenšiu tretiu etapu
do troch mesiacov, teda do augusta 2011. Tesne pred týmto termínom uzavreli
s mestom dodatok k zmluve, podľa ktorého sa kvôli problémom s dodávkou
stavebných materiálov (kamennej dlažby) odložilo dokončenie námestia na
koniec decembra minulého roka. V jeseni však vyvstal problém s novou
fontánou a tak PKB Invest požiadal mesto o ďalšie predĺženie termínu
dokončenia na 30. marca 2012. „Tretia etapa námestia bola
v tomto termíne aj ukončená. Aj keď treba povedať, že jej realizáciu
sprevádzalo viacero problémov. Prvým bola dodávka červenej porfýrovej
dlažby. Podľa informácií od dodávateľa padol argentínsky trh a tento druh
dlažby nebolo možné zabezpečiť minimálne pol roka. Hľadali sme náhradné
riešenie a z tohto dôvodu sme presunuli termín dokončenia,“

zhrnul vedúci Odboru výstavby MsÚ Ladislav Dubas. S autorkou projektu sa
napokon dohodli, že na zvyšnej časti položia iný druh dlažby dovezený
z Číny. Trvala však na dodržaní detailov šachovnice v okolí fontány.
„Dodávateľovi totiž chýbal len červený kameň. Keď sme
navrhovali položiť pri fontáne len šedý, autorka
nesúhlasila,“
doplnil L. Dubas. Aj keď zmluva uvádza, že
každá zmena stavebných materiálov je podmienená spísaním dodatku,
v tomto prípade táto klauzula nebola dodržaná. Samospráva argumentuje, že
náhrada dlažby je uvedená v stavebnom denníku a podpísaná projektantkou.
Podľa našich informácií mal však k týmto zmenám zásadné výhrady
stavebný dozor. Mesto si kvôli náhrade stavebných materiálov prekvapujúco
nebude uplatňovať voči dodávateľovi žiadne sankcie. Čínska dlažba vraj
bola drahšia ako tá argentínska. „Pôvodná dlažba bola
štiepaná, nová je rezaná. Firma dokonca žiadala o navýšenie ceny,
keďže náklady im kvôli rezaniu hrán stúpli. Na to sme nepristúpili, na
druhej strane sme ani nepožadovali zľavu,“
vysvetlil L.
Dubas.
Samostatnou kapitolou je realizácia fontány. Do prevádzky bola uvedená už
v minulom roku. Po krátkom čase ju odstavili a veľkú časť od základov
prestavali a rozšírili. Dôvodom boli úniky a voda striekajúca mimo
fontány. Navyše, kvôli skrytej poruche na potrubí spotrebovala počas svojej
krátkej prevádzky okolo 500 kubických metrov vody. „Preto bolo
potrebné urobiť iné prepojenie potrubí. Voda teraz bude cirkulovať
v systéme a pri jej poklese bude dopĺňaná manuálne,“

priblížil L. Dubas. V súčasnosti je technicky i stavebne fontána
dokončená, ostáva nastaviť program, ktorý ovláda jednotlivé trysky.
Spustená by mala byť v priebehu tohto týždňa.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter