Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Dokončenie námestia opäť odložili

<h3> Hotovú fontánu musia
rozšíriť

Aj keď oficiálne je projekt I. a II. etapy námestia ukončený,
v niektorých častiach rekonštruovanej plochy aj naďalej prebiehajú drobné
stavebné úpravy, na viacerých miestach sú narezané škáry alebo úplne
odstránená dlažba. Práce realizuje dodávateľ stavby, spoločnosť Skanska,
a ide o odstraňovanie závad zistených pri preberacom konaní.

<p>„Robia sa opravy prasklín škár kamennej dlažby, výmeny
niektorých kusov dlažby, ktoré boli poškodené alebo uvoľnené. Práce by
mali byť ukončené do 4. novembra. Predpokladáme však, že v rámci
záručnej doby bude zhotoviteľ odstraňovať prípadné ďalšie závady aj po
tomto termíne,“
informoval prednosta MsÚ Ivan Kleban.
Väčší problém nastal pri realizácii III. etapy, ktorej termín ukončenia
bol nedávno presunutý z augusta na december. Podľa posledného dodatku
k zmluve so zhotoviteľom už neplatí ani tento termín a dokončenie je
naplánované na 30. marec budúceho roka. Príčinou je stavebná úprava už
v lete dokončenej fontány. Jej pravidelné odstávky či pomimo striekajúce
trysky neunikli pozornosti viacerých Stropkovčanov a podľa našich
informácií bolo už v septembri zrejmé, že jej teleso bude potrebné
prestavať. Prednostu MsÚ sme sa na problém s fontánou pýtali po jej
odstávke a príprave na prestavbu v polovici októbra. Vtedy odpovedal:
„Fontána je v poriadku a vypli sme ju z dôvodu, aby
neobmedzovala robotníkov pri práci na ukladaní dlažby.“

Minulý týždeň sme mu položili rovnakú otázku. To už I. Kleban svoje
stanovisko zmenil. „Fontána bola zatiaľ v skúšobnej
prevádzke. Poznatky, ktoré sme získali boli predmetom rokovania v mesiacoch
september a október za účasti mesta, autora projektu a zhotoviteľa
technologickej časti fontány. Po zhodnotení doterajšej prevádzky sa
zainteresované strany dohodli, že v záujme minimalizovania nákladov na
prevádzku fontány (spotreba vody) a zvýšenie výstrekov (väčšia
atraktivita) by bolo vhodné za minimálnych nákladov rozšírenie časti jej
telesa. Hlavne pri veternom počasí nebude dochádzať k únikom vody. Keďže
jej väčšia časť je súčasťou III. etapy, ktorá zatiaľ nie je
ukončená, je toto riešenie finančne aj technologicky najvýhodnejšie.
Náklady na rozšírenie sú vo výške okolo 2500 eur,“

uviedol prednosta. Odpoveď spred troch týždňov, v ktorej spomenul
bezproblémovú prevádzku fontány, odôvodnil tým, že „vtedy
zodpovedala situácii, teraz je situácia iná a nič sme
nezakrývali.“
Záver nech si každý urobí sám.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter