Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dokedy bude záujem o štúdium nepotrebných odborov?

<p>Na Slovensku je zhruba 280 000 nezamestnaných, ale podnikatelia majú
problém s odbornosťou ľudí a nezriedka aj s ochotou pracovať. Na trhu
práce vznikla paradoxná situácia – na jednej strane rastie dopyt po
mladých ľuďoch s technickým vzdelaním, na druhej strane je prebytok
absolventov spoločenských vied. Možno teda reálne predpokladať, že tu
o pár rokov budeme mať množstvo nezamestnaných právnikov, žurnalistov,
filozofov, sociálnych pracovníkov, zatiaľ čo v praxi budú chýbať
kvalifikovaní technici, robotníci a remeselníci.</p>

<p>Tí vlastne chýbajú už teraz. Počet absolventov odborného technického
vzdelania neustále klesá a narastá počet absolventov humanitného vzdelania.
Tí potom zapĺňajú úrady práce. Potom sa títo ľudia musia preškoľovať
a rekvalifikovať, čo sú ďalšie náklady, lebo sú nepoužiteľní v praxi
a vo firmách. Každý rok zo škôl vychádzajú tisíce absolventov, ktorí
iba rozširujú rady nezamestnaných, hoci technické profesie niet kým
obsadiť, lebo o ne študenti nemajú záujem. Počet žiakov základných
škôl so záujmom študovať na stredných školách technického zamerania
z roka na rok klesá. Kým v roku 2003 na slovenských školách humanitné
vedy vyštudovalo 56 percent a technické odbory 24 percent z celkového
počtu študentov, v roku 2010 už spoločenské vedy ukončilo až
63 percent a technické odbory len 18 percent študentov. Na slovenských
vysokých školách v súčasnosti študuje len sociálnu prácu viac ako
16 000 študentov a len necelých 6000 informačné technológie. Nezáujem
o štúdium na technických školách, je kritický i napriek tomu, že na
trhu práce by absolventi týchto škôl ľahko našli uplatnenie. Predpokladalo
sa, že trh práce vyrieši dopyt po konkrétnych druhoch profesií a teda že
bude vplývať na záujem absolventov základných škôl o konkrétne učebné
a študijné odbory. Opak sa stal pravdou. Spoločnosť nakoniec dospela do
stavu, keď na jednej strane zamestnávatelia zápasia s nedostatkom
kvalitných absolventov učebných a študijných odborov technického zamerania
a na druhej strane je veľa absolventov, ktorí po skončení stredoškolského
štúdia nenájdu uplatnenie.<br>
Prečo je to tak? Dôvodov je viac – zlý demografický vývoj, keď ubúda
detí, nesprávny systém financovania podľa počtu žiakov, čo školy núti
naberať čo najviac uchádzačov, ale aj nevhodný prístup k výberu školy,
pretože žiaci si nevyberajú pre svoje ďalšie štúdium odbory, ktoré sú
potrebné pre trh práce. Dnes si každý žiak môže zvoliť, akú školu či
odbor chce študovať a stredné školy majú zase voľnú ruku pri voľbe
odborov, ktoré ponúkajú. Čo teda urobiť preto, aby žiaci študovali
technické odbory? Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že už neplatí
vžitá predstava, že moje dieťa sa bude mať dobre len vtedy, ak bude
pracovať v kancelárii niekde na úrade alebo v podniku a preto je najlepšou
voľbou netechnická škola. Dnes už je nad slnko jasné, že naša
spoločnosť má akútny nedostatok technických pracovníkov a remeselníkov.
Takýchto nenájdete na Úrade práce ako nezamestnaných (ak áno, tak len
z vlastnej vôle). Preto platí, že dobrá je tá škola, ktorej absolvent sa
na trhu práce umiestni bez problémov a s dobrým zárobkom. Dobrý
remeselník a technik si dnes vie zarobiť neraz viac ako hociktorý
vysokoškolsky vzdelaný administratívny pracovník. Len na ilustráciu – na
Slovensku v sektore informačných technológii chýba zhruba 40 tisíc
informatikov a to aj napriek tomu, že priemerný zárobok v profesiách
týkajúcich sa informačných technológií je už dnes dvojnásobne vyšší
ako je priemerný plat v národnom hospodárstve. Ak sa nezmenia študijné
priority rodičov a ich detí, dočkáme sa toho, že potrebné profesie zaplnia
pracovníci z Ukrajiny, Rumunska, Albánska a pod. a naše deti budú poberať
sociálne dávky .<br>
Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie, chce ho dobre pripraviť na
život, aby bol sebestačný a spokojný. Vysoká nezamestnanosť absolventov
škôl nám všetkým naháňa strach. Preto je priam životne dôležité
nasmerovať profesijný záujem našich detí tak, aby sa nestali klientmi
Úradov práce.<br>
<strong>Peter Kuľbaga</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter