Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dojímavý Deň rodiny v Domčeku… aby deti otcov mali, aby mali mamy

Uplynulý utorok sa
v priestoroch Domu detí Božieho milosrdenstva (DDBM) konala milá oslava pri
príležitosti Dňa rodiny. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí si
dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky našej spoločnosti, ktorý
si verejnosť po celom svete pripomína 15. mája a ktorý bol vyhlásený
Organizáciou spojených národov v roku 1993. V úvode oslavy všetkých
prítomných privítal Juraj Medvedz poverený riadením DDBM, či skôr
Domčeka ako ho jeho klienti nazývajú.

„Nedávno sme oslavovali Deň matiek, o chvíľu budeme
oslavovať Deň otcov. Myslím si, že práve otec aj mama k rodine
neodmysliteľne patria. Ťažko sa vychovávajú deti, keď sú zdravé, ešte
zložitejšie je to v prípade detí hendikepovaných. Preto sme tu my
rodičia, aj toto zariadenie, aby sme všetko spoločne
prekonali,“
uviedol riaditeľ DDBM J. Medvedz so slzami
v očiach.
Nebol to extrémne dlhý program, ale pripraviť ho bola naozaj drina. Bol to
milý, krásny a dojemný program venovaný rodinám, ktoré tak statočne nesú
svoj osud. Vypočuť sme si mohli krásne piesne a vidieť sme mohli
i tance – anjelov i džentlmenov s klobúkmi. Poďakovanie od riaditeľa
i od všetkých rodičov preto patrilo všetkým zamestnancom tohto zariadenia,
pretože nie každý by bol ochotný odovzdať sa takejto práci naplno. Táto
práca si vyžaduje naozaj silného človeka s veľkým srdcom.
„Vaša práca si vyžaduje, aby ste tieto deti mali radi. Pracuje
sa s nimi ťažko a o to väčšia vďaka za to patrí všetkým vám
z Domčeka,“
vyznala sa klientka zariadenia, členka tento
jednej veľkej rodiny.
Stráviť chvíle v Domčeku by mal každý jeden z nás aspoň raz
v týždni, aby sme sa dokázali tešiť z darov a maličkostí života, aby
sme ďakovali za zdravie, za každý nový deň a aby sme vzdali hold a úctu
všetkým, ktorí dieťa ťažko choré vychovávajú s tou najväčšou
láskou a pokorou.
Nechcú našu ľútosť, pretože sú šťastní a spokojní vo svojom svete a
nič im nechýba. Rozdávajú úsmev a byť s nimi je naozaj obohacujúce.
Mnohému by sme sa práve od takýchto detičiek mohli priučiť. Príkladná
starostlivosť a bezpodmienečná láska rodičov je inšpirujúca.
Vidieť otca, ktorý v náruči drží imobilné asi 40 kilogramové dieťa
spolu so zdravým malinkým batoľaťom, aby sa matka mohla najesť, bolo tou
najväčšou silou a odkazom, že rodina je za každých okolností to
najcennejšie a najkrajšie čo človek má. Chráňme si ju!
Bojujme za naše deti, za ich šťastie, milujme ich a nezabúdajme, že to
najkrajšie a najdôležitejšie pre ne je úplne zdarma – úsmev, bozk,
objatie i láskavé slovo.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter