Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dôchodcovia pocestujú lacnejšie

O definitívnej výške cestovného rozhodli poslanci krajského
parlamentu

Od 1. marca budú dôchodcovia v Prešovskom kraji opäť jazdiť za cenu
20 centov za každých začatých 50 km. Táto cena bude platiť
v prímestskej autobusovej doprave. „Dôchodcovia s tým môžu
počítať. Príslušný návrh cenového výmeru je už uverejnený na webovej
stránke PSK,“
potvrdzuje predseda Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) Peter Chudík. Zníženie cien umožnilo rozhodnutie poslancov
Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorí na minulotýždňovom
zasadnutí zastupiteľstva zvýšili dotácie pre dopravcov v Prešovskom kraji
o 2 656 000 eur (80 miliónov Sk).
Peter Chudík na Zastupiteľstve PSK 10. februára predložil dva nové návrhy
cenového výmeru pre prímestskú dopravu v PSK: „Jeden znižuje
ceny cestovného na čipových kartách na úroveň roku 2008, druhý dokonca
navrhuje najnižšie ceny cestovného na celom Slovensku. Aby sme to mohli
zrealizovať, potrebujeme zvýšiť dotáciu pre dopravcov SAD, ktorí na
území kraja zabezpečujú výkony vo verejnom záujme.“

Štyria dopravcovia v Prešovskom kraji majú na základe schváleného
rozpočtu PSK v tomto roku dostať dotáciu 300 miliónov korún. Predseda PSK
Peter Chudík navrhol zvýšiť štyrom dopravcom v kraji dotáciu na
prímestskú autobusovú dopravu o 90 miliónov. Ako zdôrazňuje župan,
„Prešovský samosprávny kraj objednáva u autobusových
dopravcov najviac výkonov a súčasne paradoxne dáva najnižšiu dotáciu na
kilometer. V roku 2009 je vo výške 10,00 Sk/1 km. Podnikom SAD dávame
dlhodobo suverénne najmenej peňazí spomedzi všetkých samosprávnych krajov,
pritom máme najväčšiu objednávku vo verejnom záujme. SAD-ky takto dlhodobo
fungovať nemôžu,“
tvrdí P. Chudík. Dotácia by sa podľa
neho mala pohybovať aspoň okolo 13 korún na kilometer.
Štyri podniky SAD v Prešovskom kraji najazdia ročne 30 miliónov
kilometrov. Za výkony vo verejnom záujme im samosprávny kraj zaplatil od roku
2005 do roku 2008 spolu 950 miliónov korún, časť požadovaných financií
ale kraj nezaplatil. Dopravcovia vyčíslili nezaplatenú stranu za tieto roky
na 250 miliónov korún. Podľa predsedu PSK aj to je dôvodom, prečo v kraji
zaostáva modernizácia autobusov. Viac ako 57 % autobusov je starších ako
16 rokov.
Problematiku prímestskej dopravy v Prešovskom kraji definitívne vyriešili
poslanci na minulotýždňovom zasadnutí krajského parlamentu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter