Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dôchodcom sa predstavili deti stropkovských škôl

Poslednú októbrovú nedeľu si v divadelnej sále mesta Stropkov
slávnostným kultúrnym programom uctili starších spoluobčanov. Po úvodnej
hre na klavíri, básni k Mesiacu úcty k starším a privítaní všetkých
prítomných sa dôchodcom prihovoril viceprimátor Michal Lipinský.

„Vážení naši skôr narodení! Vzdávam hold a poctu vašim
rukám, ktoré nikdy neustali v práci. Želáme Vám, aby ste prejav úcty
pociťovali nielen v októbri, ale každý deň v roku, aby dobré slovo
vašich blízkych bolo pre Vás hrejivým liekom aj na tie najbolestnejšie
rany, ktorým sa človek v živote nevyhne. Niekedy stačí práve slovo
vyrieknuté s láskou, s akou sme aj my pripravili tento program. Nech teda
toto slovo má pre vás chuť voňavého chleba a dokáže vyčariť úsmev na
vašich tvárach. V mene vedenia mesta, i v mene svojom, želám Vám, aby
ste prežili roky budúce v spokojnosti, zdraví, obklopení láskou a
pozornosťou blízkych. Prajem Vám, aby ste sa medzi nami dobre cítili a aby
Vám na túto slávnostnú chvíľu ostali pekné spomienky. Úprimná Vám
vďaka.“
V ďalšom kultúrnom programe mohli dôchodcovia
sledovať vystúpenia v podaní detí materských a základných škôl
v meste, ale aj žiakov ZUŠ F. Veselého. Na záver sa publiku predstavil
spevácky zbor Karmel. V programe účinkovali: deti MŠ A. Hlinku pod vedením
Emílie Dziakovej, deti MŠ na ulici Matice slovenskej pod vedením Františky
Parilákovej a Danky Korekáčovej, žiaci ZŠ na Hrnčiarskej ulici
v Stropkove pod vedením Milady Frajtkovej, DTK Lunatky pri ZŠ na Mlynskej
ulici pod vedením Emílie Gulovej, žiaci školského klubu ZŠ na
Konštantínovej ulici pod vedením Aleny Senajovej, Michaely Gojdičovej, p.
Jobkovej a Emílie Sušinkovej, žiaci 9. ročníka ZŠ na Konštantínovej
ulici Monika Gonosová a Jakub Jobko pod vedením p. Perátovej, Simona
Perátová a Lenka Poľaková zo ZUŠ F. Veselého pod vedením Natálie
Čepovej, Ivonka Široká a Martinka Vrábľová pod vedením Drahomíry
Staškovej, Tomáš Pecuch pod vedením Lenky Bangovej, detská ľudová hudba
pod vedením Barnabáša Hangonyho, členky detského speváckeho zboru
Maľovaný svet pod vedením Ľudmily Jakubčovej, žiaci tanečného odboru pod
vedením Milana Vaňugu, Natália Berezná s hudobným doprovodom Daňa Hica,
Danka Kuľbagová pod vedením Michaely Sušinovej, členky H and H dance group
pod vedením Martiny Lehockej a Kataríny Štochmaľovej a spevácky zbor Karmel
pod vedením Andreja Nábožného.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter