Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dobrovoľníci prenášajú žaby zo zimovísk do prirodzených liahní

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-zaby-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Od polovice marca sú
v úseku od lomnianskeho mosta po rázcestie smerom na obec Lomné postavené
zátarasy, ktoré majú zabrániť voľnému prechodu obojživelníkov z jednej
strany cesty na druhú. Predseda Východoslovenského ochranárskeho združenia
so sídlom v Solníku Ľubomír Karaman vysvetlil, že takýmto spôsobom chcú
v spolupráci so Štátnou ochranou prírody zabrániť ich úhynu počas
migrácie zo zimovísk do ich prirodzených liahní, kde sa budú
rozmnožovať.</p>

<p><strong><em>„Projekt realizujeme už tretí rok. Túto jar sa do akcie
zapojilo šesť dobrovoľníkov, ktorí chodia každý deň vo svojom voľnom
čase tieto živočíchy fyzicky prenášať. Zátarasy sme postavili
v polovici marca, vrchol migrácie bol približne pred dvomi týždňami, teraz
premiestňujeme už len tie obojživelníky, ktoré sa takpovediac oneskorili,
ešte nestihli prejsť, alebo sa neskôr zobudili. Evidujeme presné počty
premiestnených žiab podľa druhov a poddruhov. Štatistika bude hotová až po
ukončení akcie,“</em></strong> ozrejmil a priblížil aj proces migrácie
žiab. <strong><em>„Zo zimovísk v lese alebo niekde na lúkach sa
obojživelníky potrebujú dostať na miesto na rozmnožovanie. Hľadajú
stojatú vodu, tieň, pokoj. Takéto ideálne podmienky sú napríklad
v lokalite, kde sme postavili zátarasy. Ide o záplavové územie Domaše.
Podobných úsekov ciest, kadiaľ žaby migrujú, je v našom okrese viac,
takže privítame každého dobrovoľníka, ktorý by sa do nášho projektu
chcel zapojiť, aby sme mohli tieto aktivity rozširovať.“</em></strong>
A prečo je vlastne také dôležité eliminovať úhyn žiab na cestách?
Podľa ochranára sú súčasťou ekosystému a tiež nevyhnutným článkom
prirodzeného potravinového reťazca, takže ich hromadný úhyn na cestách
negatívne ovplyvňuje život ďalších živočíchov. Vymenoval tiež
najrozšírenejšie druhy. <strong><em>„Na našom území sa stretávame so
skokanom ostropyským, skokanom štíhlym, skokanom hnedým, rosničkou zelenou,
ropuchou bradavičnatou, mlokom hrebenatým, mlokom bodkovaným. Všetky
obojživelníky sú chránené, rosnička a mlok sú ohrozenými
druhmi.“</em></strong> Zátarasy sú zhotovené z fólie natiahnutej na
stĺpikoch. Musia byť zakopané do zeme, aby žaby nemali šancu prekĺznuť
popod nich na cestu. Ľ. Karaman apeluje na vodičov, aby v úsekoch ciest,
kadiaľ žaby migrujú, spomalili a dali im aspoň šancu prejsť na druhú
stranu.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““
title=“V týchto miestach prenášajú dobrovoľníci obojživelníky na druhú stranu cesty“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-zaby-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-zaby-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter