Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dobrovoľníci idú zachraňovať migrujúce žaby

<p>Stropkovskí ekologickí a občianski aktivisti chystajú na najbližšie
obdobie zaujímavú akciu. Aj v našom okrese hynú každoročne pod kolesami
áut tisícky migrujúcich žiab, ktoré putujú na neresiská v blízkosti
vodných tokov. V tomto roku sa členovia Východoslovenského ochranárskeho
združenia a OZ Zveľaďujeme Stropkov rozhodli pomôcť prírode a
inštaláciou zábran zachrániť žaby pred uhynutím. Obojživelníky patria
v posledných desaťročiach medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov. Zo
17 druhov u nás žijúcich obojživelníkov je dnes 12 ohrozených.

<p>„V priebehu apríla začnú žaby migrovať na neresiská, kde
sa budú rozmnožovať. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody plánujeme
zabezpečiť prenos migrujúcich žiab cez cesty I. a II. triedy v lokalitách,
kde dlhodobo dochádza k ich najväčšiemu úhynu. Ide o úseky za
Miňovcami, od križovatky na Mrázovce po križovatku pri Lomňanskom moste.
Druhým je úsek od mosta po križovatku na Lomné. Akciu plánujeme začať
8. apríla, ukončená by mala byť 28. apríla,“
vysvetlil
hlavný organizátor Ľubomír Karaman.
Na zachytenie žiab použijú ochrannú fóliu, ktorá bude inštalovaná
v dĺžke asi jedného kilometra. Obojživelníkov následne dobrovoľníci
prenesú na druhú stranu cesty smerom k Ondave. „V tejto
lokalite dochádza dlhodobo k najväčšiemu úhynu žiab, ktoré sú veľmi
dôležitou súčasťou ekosystému. Samozrejme, že sa nám nepodarí
zachrániť všetky, úspechom však bude, ak znížime úhyn aspoň
o polovicu, čo je veľmi reálne. V rámci akcie bude realizovaný aj malý
výskum počtu zachránených žiab i monitoringu ich jednotlivých
druhov,“
priblížil Ľ. Karaman. Počas akcie budú
v uvedených úsekoch umiestnené značky obmedzujúce najvyššiu povolenú
rýchlosť a takisto výstrahy pre vodičov s označením „Iné
nebezpečenstvo“ a doplnkovou značkou migrujúcich žiab.
„Naša aktivita sa stretla s pochopením u príslušných
orgánov štátnej správy. Takisto máme pozitívne reakcie zo strany
verejnosti. Radi by sme preto oslovili aj dobrovoľníkov, ktorí by sa akcie
chceli zúčastniť. Najbližšie stretnutie, kde dohodneme postup a
koordináciu všetkých činností sa uskutoční vo štvrtok, 4. marca
o 16.00 hod. v redakcii týždenníka Stropkovské Spektrum na Námestí SNP.
Kto teda má záujem pomôcť, radi ho privítame medzi nami,“

uzavrel koordinátor akcie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter