Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dobrovoľní hasiči prebrali kľúče od nových hasičských vozidiel z rúk ministerky vnútra SR D. Sakovej

Na hasičskej stanici
v Stropkove v utorok, 25. júna slávnostne odovzdala Ministerka vnútra
Denisa Saková kľúče od hasičských vozidiel Iveco Daily pre potreby obcí
prešovského samosprávneho kraja v prípade mimoriadnych situácii, ktoré
pravidelne ťažko skúšajú tento región. Hasičské vozidlá si prebrali
2 obce zo svidníckeho okresu a 2 obce stropkovského okresu, konkrétne obce
Vyšná Olšava a Breznička.

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom životného
prostredia SR pripravilo projekt „Zvýšenie odborných a intervenčných
kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni“, ktorého cieľom je
optimalizovať a posilniť intervenčné kapacity na regionálnej a lokálnej
úrovni.
Po vlne odovzdávania protipovodňových vozíkov obciam prichádza nová
technika aj pre ďalšie obce, ktoré o ňu požiadali Ministerstvo vnútra SR
v rámci ochrany svojich obyvateľov, ich životov a zdravia a tak aj ich
majetku, ako aj majetku obcí.
„Je mi nesmiernou cťou, že tu dnes môžem byť s vami v takom
zložení a odovzdať vám tieto hasičské vozidlá. Už od roku
2013 Ministerstvo vnútra SR podporuje dobrovoľné hasičské zbory, čo sa
týka vybavenia techniky, finančných prostriedkov, kde sa každoročne
snažíme prispieť na paušálne náhrady vašich nákladov. V neposlednom
rade sme tiež prispeli, aby ste si mali za čo opraviť svoje hasičské
zbrojnice. Je nám skutočne cťou, že takáto nezištná dobrovoľná
činnosť na Slovensku existuje a do slova a do písmena bolo povznesená
z popola. To, čo my pre vás robíme je len skutočne malé zrniečko piesku,
pretože vy ste tí, ktorí v druhom rade pomáhate našim profesionálnym
hasičom a veľa krát ste oveľa bližšie a oveľa rýchlejšie pri vašich
kamarátoch, priateľoch, spoluobčanoch z vašej obce, kedy treba pomôcť pri
boji s požiarom, pri odstraňovaní následkov prívalových dažďov aj pri
rôznych iných katastrofách. Patrí vám za to z našej strany jedno
obrovské ďakujem,“
uviedla vo svojom príhovore ministerka
vnútra SR D. Saková.
Za všetkých prítomných zástupcov obcí sa prihovoril a poďakoval starosta
obce Vyšná Olšava J. Kasarda. „Veľmi pekne ďakujeme za tento
prekrásny dar, ktorý ste týmto štyrom obciam dnes odovzdali. Myslím si, že
je to veľmi dobrá myšlienka takto naštartovať naše dobrovoľné hasičské
zbory, aby pokračovali vo svojej činnosti a aby sa zdokonaľovali aj vďaka
tejto novej technike. Stará technika už naozaj dosluhovala. Myslím si, že
nám pomôže aj v budovaní našich krásnych malých obcí v stropkovskom
okrese. Mojim prianím je, aby táto technika bola využívaná hlavne na
cvičenie a kultúrno-športové akcie v obci a aby sa využívala veľmi málo
na mimoriadne udalosti,“
povedal starosta obce V. Olšava J.
Kasarda.
Nasledovalo slávnostne odovzdanie kľúčov, ktoré si prebrali dobrovoľní
hasiči z rúk ministerky, občerstvenie, fotografovanie a diskusia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter