Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dobročinné vianočné trhy zaujali širokú verejnosť

Krátko pred Vianocami sa vo vestibule Informačného centra konali
Dobročinné vianočné trhy spojené s verejnou zbierkou, ktorá prebiehala
formou predaja vlastnoručne vyrobených výrobkov a dekorácií s vianočnou
tematikou.

Zúčastnené organizácie tu zároveň prezentovali svoju činnosť.
Organizátorom akcie bolo občianske združenie Ohnivé srdce lásky
v spolupráci Domom detí Božieho milosrdenstva, n.o., Domovom sociálnych
služieb, Rómskym komunitným centrom a Slovenským zväzom zdravotne
postihnutých. Stanislava Hubačová, štatutárny zástupca OZ Ohnivé srdce
lásky, nám v krátkosti priblížila nosnú myšlienku celej akcie:
„Našou cieľovou skupinou sú rómski občania, no napriek tomu
myslíme aj na ostatných. Našou snahou nie je neobjektívny prístup
uprednostňovania Rómov, skôr takýmto konkrétnym spôsobom chceme Rómov
včleňovať do spoločnosti a učiť ich nielen prijímať pomoc, ale ju aj
podávať iným.“
Ďalej uviedla, že ju veľmi teší, že
nikto z oslovených neodmietol ponuku na spoluprácu, vďaka čomu sa
v Stropkove po prvýkrát vôbec podarilo spojiť v jednom projekte viaceré
organizácie tretieho sektoru pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnych
služieb. „Sme radi, že sme mohli širokej verejnosti spoločne
prezentovať našu činnosť, aktivity a cez konkrétne výrobky tiež
zručnosť a talent našich klientov. Zároveň sme smerom do budúcnosti
navzájom podporili aj ideu ďalšej odbornej spolupráce cez stretnutia
zamerané na výmenu skúseností,“
skonštatovala
s uspokojením. Počas Dobročinných vianočných trhov sa vyzbieralo presne
17 929,- Sk, ktoré budú použité na zakúpenie pomôcok, techniky a
vybavenia pre všetky zúčastnené organizácie. „Akciu podporila
aj nadácia Slovenského plynárenského priemyslu, od ktorej sme na
organizáciu Vianočných dobročinných trhov získali príspevok v sume
10 000,- Sk a zároveň každá z organizácií dostane rovnakú čiastku,
akú si vyzbierala, do výšky 50 000,- Sk,“
uzatvára S.
Hubáčová.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter