Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dobro trvá naveky!

Nie je nikto definitívne stratený pre Boha, keď nechce byť stratený.
Koľkí ľudia sa už dlho nespovedali, neprijali Božie telo, ktoré aspoň raz
do roka nám prikazuje náš Spasiteľ. A náš zakladateľ sv. Alfonz píše:
„Kto sa modlí bude spasený a kto sa nemodlí bude zatratený.“ A vo
Svätom písme je mnoho citátov, ktoré nás poučujú, aká je modlitba
dôležitá: „Proste a dostanete“ (Mt 7,7). „Bez prestania sa modlite“
(1 Sol 5,17). Pán Ježiš žiadal od sv. Faustiny, aby sa modlila aj za tých,
ktorí sa nechcú modliť. Za krátko sa skončí rok Milosrdenstva a mnohí sme
si dali záväzok, že počas tohto roku chceme vykonať dobré skutky, niekomu
pomôcť a vyslobodiť ho zo závislosti a z rúk nepriateľa diabla, ale
niektorým sa to zatiaľ nepodarilo, lebo nevidno v ich živote žiadnu zmenu.
Nezúfajme, ale dúfajme v to, že sa to môže ešte zmeniť. V TV Lux
v programe Svedectvo už boli takí obrátenci, ktorí sa pýtali, či sa za
nich niekto modlí. Na čo odpovedali áno. Každý mal niekoho, kto sa za neho
modlil. Za jedného to bola jeho matka, za druhého babka, za tretieho
priateľka a podobne. Po dlhšom čase pocítili Božiu lásku, ktorá sa ich
dotkla. Pán Ježiš prijal tie modlitby za ich záchranu tým, že dotkol sa
ich sŕdc a oni keď pocítili tento dotyk, spoznali, že je to Božia láska.
Každý z nich v dojatí si kľakol a začal plakať i preplakal aj hodinu.
Potom pred svojimi blízkymi vyhlásili, že zajtra pôjdu do kostola sa
vyspovedať a skoncujú zo starým životom, ktorý doteraz žili a chcú
začať nový život. Denne chcú prijímať Božie telo, aby nestratili
neprekonateľnú Božiu lásku. Ešte nie je teda neskoro na dobrú vec. Končí
sa rok Milosrdenstva a niektorým ľuďom sa zdá, že už je neskoro začínať
s nejakým dobrým skutkom. Takto môže nahovárať jedine zlý duch, aby nás
tak odviedol od dobrého skutku. Od zlého skutku by však nikoho neodhováral.
Dobrý skutok hodnotí jedine Pán Boh, nie len toho, kto chce sa obrátiť
k Bohu, ale aj toho, kto mu pomohol svojou modlitbou, lebo to je veľmi dobrý
skutok zachrániť niekoho od zatratenia a priviesť do neba. Je to najväčší
dobrý skutok s najväčšou odmenou. Len pokračujme v dobrom a nedajme sa
odradiť, lebo existujú skutky, ktoré sa začali dávno, ale ktoré trvajú
roky a budú nám svedčiť o ďalšom Milosrdenstve, súcitu a láske, aj na
poslednom súde. Prekryme našimi dobrými skutkami zlé skutky a budeme
zachránení.
o. Štefan Vasilík CSsR

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter