Do začiatku októbra musia byť všetky psy, mačky a fretky čipované

<p>Od 1. októbra 2013 musia byť všetky psy, mačky a fretky označené
transponderom, teda mikročipom alebo tetovaním. Dodatočne musia byť
mikročipom označené aj psy, ktoré boli tetované po 3. júli
2011. Samotné tetovanie je platné iba v prípade, že je dokázateľné, že
bolo vykonané pred týmto dátumom.

<p>Čipovanie vykonáva súkromný veterinárny lekár tým spôsobom, že
zvieraťu pomocou jednorázovej injekcie implantuje mikročip do podkožia na
ľavej strane krku. Táto procedúra nepredstavuje pre psa žiadne zdravotné
riziko. Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku
MVDr. Michal Zozuľák ozrejmil, čo je hlavným účelom čipovania.
„Hlavný dôvod je naplnenie legislatívy EÚ, konkrétne smernice
č. 998/2003 o požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie
spoločenských zvierat, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 92/65/ES.
Všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania a
obchodovania v rámci EÚ a tretích krajín musia byť od 3. júla
2011 označené mikročipom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny
lekár na to poverený. Slovensku končí prechodné obdobie 30. októbra
2013.“
Ďalej uviedol, že Štátna veterinárna a potravinová
správa zriadila počítačovú databázu pre Centrálny register
spoločenských zvierat (www.crsz.sk), ktorú
prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov SR v súlade so zákonom
o veterinárnej starostlivosti. V prípade, že je pes čipovaný a stratí
sa, práve prostredníctvom spomínaného registra sa dá nájsť jeho majiteľ.
Každý, kto nedá svojho psa začipovať do 1. októbra 2013, sa dopúšťa
priestupku, za ktorý hrozí pokuta až do výšky 250 eur. V prípade, že
chce majiteľ svojho psa vyviezť za hranice krajiny, kde sa narodil, potrebuje
pas spoločenských zvierat. Ten je od 1. októbra 2004 jediným platným
dokladom pri premiestňovaní psa mimo územie štátu. „V pase
musí byť uvedená identita zvieraťa, ktorému je vydaný, platnosť
vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote a iným chorobám, ošetrenie
proti vonkajším parazitom prípravkom účinným proti kliešťom a proti
vnútorným parazitom prípravkom účinným proti Echinococcus granulosus
(podmienka pre vstup do niektorých členských štátov), titer
neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5UL/ml. Sérologický
test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra
odobratého veterinárnym lekárom (podmienka pre vstup do niektorých štátov
EÚ),“
upozornil MVDr. Zozuľák.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter