Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Do výzvy na mikroprojekty sa zapojilo šesť subjektov z okresu

<h3>Plánujú dokončiť aj ihriská Pod vlekom

Enormný záujem prejavili inštitúcie o tretiu výzvu mikroprojektov
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007 – 2013. Prešovský samosprávny kraj zaevidoval k 31. júlu spolu
176 projektov od uchádzačov z regiónu. Ďalšie dva projekty pripravil aj
vyšší územný celok.

<p>Oprávnenými žiadateľmi boli subjekty neziskového charakteru –
nadácie, samosprávy, školy, združenia a podobne. Šancu na získanie
finančných prostriedkov sa snaží využiť hlavne samospráva. Takmer
polovicu žiadostí – 87, podali mestá a obce z regiónu, pričom
69 projektov predložili obce a 18 mestá. Na aktivity je určených
2,5 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hodnota
finančného príspevku na jeden projekt sa pohybuje v rozmedzí od 5 tisíc
do 50 tisíc eur.
V rámci okresu Stropkov bolo podaných šesť projektov – Rozvoj
prihraničnej kultúrnej tradície (obec Krušinec), Tisinec mladým cez hranice
(obec Tisinec),
Tradícia verzus moderna (obec Breznica), Spoznajme sa – Po hranici Šariša
a Zemplína
(RRA Domaša), Prevencia sociálno-patologických javov mladistvých v okrese
Stropkov (Nový domov, o.z.). Mesto podalo projekt pod názvom Skvalitnenie
služieb strediska cestovného ruchu. „Jeho hlavným cieľom je
nadviazanie cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce v oblasti cestovného
ruchu prostredníctvom investícií do infraštruktúry. Plánujeme dobudovať
tenisové ihrisko a trávnatú plochu pre letné športy a takisto vybudovať
detské ihrisko v prímestskej rekreačnej zóne v areáli Pod
vlekom,“
priblížil prednosta MsÚ Ivan Kleban. S partnerom
projektu, Gminou Korczyna plánujú v rámci posilnenia spolupráce
organizovať kultúrno-spoločenské i informačné podujatia. Celkové
oprávnené náklady predstavujú sumu 58 607,91 eur. O tom, ktoré projekty
sa napokon budú realizovať, rozhodne v októbri Monitorovací podvýbor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter