Do výzvy na mikroprojekty sa zapojilo šesť subjektov z okresu

<h3>Plánujú dokončiť aj ihriská Pod vlekom

Enormný záujem prejavili inštitúcie o tretiu výzvu mikroprojektov
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007 – 2013. Prešovský samosprávny kraj zaevidoval k 31. júlu spolu
176 projektov od uchádzačov z regiónu. Ďalšie dva projekty pripravil aj
vyšší územný celok.

<p>Oprávnenými žiadateľmi boli subjekty neziskového charakteru –
nadácie, samosprávy, školy, združenia a podobne. Šancu na získanie
finančných prostriedkov sa snaží využiť hlavne samospráva. Takmer
polovicu žiadostí – 87, podali mestá a obce z regiónu, pričom
69 projektov predložili obce a 18 mestá. Na aktivity je určených
2,5 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hodnota
finančného príspevku na jeden projekt sa pohybuje v rozmedzí od 5 tisíc
do 50 tisíc eur.
V rámci okresu Stropkov bolo podaných šesť projektov – Rozvoj
prihraničnej kultúrnej tradície (obec Krušinec), Tisinec mladým cez hranice
(obec Tisinec),
Tradícia verzus moderna (obec Breznica), Spoznajme sa – Po hranici Šariša
a Zemplína
(RRA Domaša), Prevencia sociálno-patologických javov mladistvých v okrese
Stropkov (Nový domov, o.z.). Mesto podalo projekt pod názvom Skvalitnenie
služieb strediska cestovného ruchu. „Jeho hlavným cieľom je
nadviazanie cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce v oblasti cestovného
ruchu prostredníctvom investícií do infraštruktúry. Plánujeme dobudovať
tenisové ihrisko a trávnatú plochu pre letné športy a takisto vybudovať
detské ihrisko v prímestskej rekreačnej zóne v areáli Pod
vlekom,“
priblížil prednosta MsÚ Ivan Kleban. S partnerom
projektu, Gminou Korczyna plánujú v rámci posilnenia spolupráce
organizovať kultúrno-spoločenské i informačné podujatia. Celkové
oprávnené náklady predstavujú sumu 58 607,91 eur. O tom, ktoré projekty
sa napokon budú realizovať, rozhodne v októbri Monitorovací podvýbor.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter