Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do štrajku sa zapojili aj školy v Stropkove

<p>Minulý týždeň vo štvrtok sa do protestnej akcie učiteľov s názvom
Babysitting Day – Deň varovania zapojilo približne 470 škôl po celom
Slovensku. V Prešovskom kraji to predstavovalo 9,6 percenta. Cieľom
učiteľov bolo poukázať na nízke platy, pričom heslom akcie by mohlo
byť – aká pláca, taká práca. Spomedzi základných škôl v Stropkove
sa do štrajku zapojila len ZŠ Hrnčiarska. Riaditeľ Mgr. Marián Vasilko nás
informoval, že do tohto výstražného štrajku sa zapojil celý
pedagogický zbor.</p>

<p><strong><em>„Počas dnešného dňa sa žiaci v rámci vyučovania
neučia, ale majú voľnočasové aktivity. Môžu využívať všetky
priestory, počítačovú učebňu, multimediálnu knižnicu alebo telocvične.
Rodičia o dnešnom dni vopred dostali avízo, aby vedeli, kvôli čomu je
vyučovanie iné.“</em></strong> Vedenie Cirkevnej základnej školy sv. Petra
a Pavla sa do štrajku nezapojilo. <strong><em>„Principiálne nie sme proti
tomu, aby štrajky boli. Situácia školstva či postavenie učiteľa je
nelichotivé a je potrebné s tým niečo robiť. Keď už štrajkovať, tak
ostro! Určite by nebolo na škodu do toho zapojiť aj aktivitu rodičov.
Myslím si, že mnohí by takéto riešenie podporili, lebo vidia v akom stave
je školstvo teraz,“</em></strong> skonštatovala riaditeľka. Štrajk
prebiehal aj na Gymnáziu v Stropkove. Pedagógovia sa pripojili
k celoslovenskej akcii a podporili tak Babysitting Day. Dôverníčka
zamestnancov, Mgr. Jana Kasardová, nám povedala, že <strong><em>„cieľom
tejto akcie bolo upozorniť nielen rodičov a verejnosť, ale aj samotných
učiteľov na skutočnosť, že naša mzda je na úrovni opatrovateliek detí
alebo nižšia. Počas tohto dňa sme obmedzili vzdelávaciu činnosť na
minimum a sústredili sme sa na výchovnú zložku našej práce. Ponúkli sme
našim študentom aktivity, ktorým sa na hodinách zvyčajne nevenujeme.
Konkrétny spôsob zapojenia sa bol v rukách každého učiteľa. Do akcie sa
zapojilo 77 % pedagógov.“</em></strong> Zvyšné dve stredné školy sa do
štrajku nezapojili. Podľa Ministerstva školstva SR sú učitelia povinní
vykonávať priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a takýmito akciami môžu
porušovať pracovnú disciplínu. <strong><em>„Ak si učiteľ počas riadnej
pracovnej doby neplní svoj základný úväzok výchovnovzdelávacou
činnosťou, ale vykonáva napr. babysitting, teda nevykonáva v pracovnej
zmluve dohodnutý druh práce, zamestnávateľ to môže považovať za
porušenie pracovnej disciplíny,“</em></strong> vyjadrilo sa ministerstvo vo
svojom stanovisku.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/51-strajk-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/51-strajk-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/51-strajk-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/51-strajk-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter