Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do sezóny plánujú na kúpalisku preinvestovať 80 tis. eur

<p>Od polovice apríla je novým nájomcom areálu letného kúpaliska
spoločnosť KM – Systém, s.r.o., z Prešova. Definitívna podoba nájomnej
zmluvy na obdobie 20 rokov sa zrodila po viacerých rokovaniach zastupiteľstva
i mestskej rady a poslanci ju schválili 4. apríla. Mesto bude novému
nájomcovi počas prvých piatich rokov prispievať na modernizáciu areálu
sumou 40 tis. eur. Ďalších 5 tis. eur ročne získa KM – Systém na
úhradu prevádzkových nákladov. Investor sa zaviazal investovať do
modernizácie areálu spolu 200 tis. eur z vlastných zdrojov.

<p>Podpisu zmluvy predchádzali dve mimoriadne zasadnutia mestského
zastupiteľstva. Na jednom z nich sa zúčastnil aj konateľ prešovskej
spoločnosti Jozef Kráľ, kde s istou dávkou emócií prezentoval svoje
zámery i okolnosti, ktoré nájomnému vzťahu predchádzali. Poslancom
viackrát zdôraznil, že s ponukou na prenájom ho oslovilo mesto. Pôvodný
návrh zmluvy označil ako osvedčený model, ktorý aplikovali aj v iných
mestách. Nový nájomca však napokon pristúpil aj na niektoré pozmeňujúce
návrhy, keď sa poslancom napríklad podarilo presadiť nulovú sankciu pre
mesto v prípade predaja kúpaliska. „Nepovažujem to za
kompromis, myslím, že sa našlo riešenie a je to normálny postup pri
jednaniach. Čas ukáže, ako sa to bude vyvíjať. Išlo o to stanoviť
nejaké mantinely budúcej spolupráce. Mal som partnerov, s ktorými sme mali
40-stranové zmluvy a aj tak to nefungovalo. Na druhej strane s niektorými sme
zmluvy nemali a spolupráca bola bezproblémová. Nie je to o zmluve, ale treba
mať nejaké pravidlá. Mestá sú však dosť komplikovaný
partner,“
vrátil sa k rokovaniam s mestom J. Kráľ.
Prvé investície do areálu začína nový nájomca realizovať už v týchto
dňoch. Podľa slov konateľa ide o modernizáciu technológie s dlhodobým
využitím. Prioritne sa v tomto roku zamerajú na úpravu telesa veľkého
bazéna, technológiu čistenia, ohrevu vody v bazénoch, úpravy a
doplňovania vody. Práve nákup a modernizácia filtrov, čerpadiel, ako aj
rekonštrukčné stavebné práce, pohltia väčšinu investícií
naplánovaných na tento rok. Do otvorenia areálu v lete odhadujú ich výšku
na 60 až 80 tis. eur.
Zmeny by teda mali byť badateľné už v tejto sezóne.
„Aktuálnou prioritou je čistejšia a teplejšia voda. A aby bol
areál viac útulnejší. Treba povedať, že aj vzhľadom na polohu kúpaliska
tam nemožno robiť nejaké hlučné veci a stavať veľké atrakcie. Našim
cieľom je vytvoriť pokojný areál rodinného charakteru. Také príjemné
zázemie mestského a prímestského kúpania. Myslím, že v spojitosti
s areálom vo Svidníku môže v regióne vzniknúť zaujímavá možnosť
trávenia voľného času v lete,“
priblížil J. Kráľ.
Hlavná sezóna na tunajšom kúpalisku by mala aj po zmene prevádzkovateľa
trvať od júla do konca augusta, J. Kráľ však predpokladá, že v prípade
priaznivého počasia otvoria už v polovici júna. V tomto roku je však
tento termín limitovaný reálnym stavom technológie a dĺžkou jej
nevyhnutnej rekonštrukcie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter