Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do roku 2020 rýchly internet v každej slovenskej obci

Do roku 2020 by mala byť každá jedna obec na Slovensku pokrytá rýchlym
internetom. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
(ÚPVII) spolupracuje na tomto pokrytí s operátormi. Na prahu digitálnej
transformácie je rýchly internet nevyhnutnou súčasťou života každého
obyvateľa našej krajiny.
ÚPVII podpísal s operátormi a so združením lokálnych poskytovateľov
internetu memorandá, na základe ktorých majú pokryť naše územie rýchlym
internetom. V apríli začal ich záväzky monitorovať. Z monitoringu
vyplynulo, že biele miesta na našom území do roku 2020 úplne zmiznú. To
je tiež jedným z cieľov Európskej únie, aby mali všetci jej obyvatelia
prístup k internetu s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.
Operátori zasielali na ÚPVII aktuálne údaje, ako plnia a dodržiavajú
časový harmonogram určený v memorandách. Na Slovensku je aktuálne
niekoľko desiatok obcí, v ktorých je menej ako 50 percent ich územia
pokrytých internetom s rýchlosťou 30 Mbit/s, pričom ich však do konca
roka 2020 operátori plánujú pokryť. K dnešnému dňu je na našom území
len jedna malá obec v okrese Rožňava, ktorú zatiaľ neplánuje pre
ekonomické dôvody pokryť žiadny z operátorov.
„Aj keď sú údaje viac ako potešujúce, našou ambíciou je,
aby bol rýchly širokopásmový internet dostupný pre každú jednu
domácnosť,“
vysvetlil podpredseda vlády R. Raši. ÚPVII
preto pripravuje Národný plán širokopásmového internetu. Jeho predpokladom
je detailnejšie zmapovanie Slovenska na každej adrese s prístupom
k rýchlosti pripojenia minimálne 100 Mbit/s, s možnosťou zvýšenia na
1 Gbit/s. Výsledky mapovania by mali zabezpečiť, aby mala každá jedna
domácnosť v nasledujúcich rokoch prístup k super rýchlemu internetu.
Dôvodom mapovania každej adresy na Slovensku je budúce eurofondové
programové obdobie 2021-2027, v ktorom chceme čerpať peniaze na
širokopásmový internet. Aby sme mohli použiť európske zdroje, musíme
splniť jednu základnú podmienku, ktorou je práve existencia národného
plánu v oblasti širokopásmového pripojenia. Jeho vznik je podmienený
mapovaním pokrytia.
Pokrytie internetom už ÚPVII v minulosti mapoval, vtedy sa ale zameriaval na
pokrytie NGA sietí v obciach a zisťoval dostupnosť základného
širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mbit/s. Mapovanie vychádzalo
z cieľov Digitálnej agendy do roku 2020. Aktuálne mapovanie vychádza zo
strategických cieľov Európskej únie pre oblasť konektivity do roku 2025.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter