Do pozornosti študentom končiacich ročníkov

<h3>Zodpovedný výber prípravy na povolanie

V súčasnosti sa aktuálnym problémom stáva vysoká nezamestnanosť
absolventov škôl. Výber vhodného odboru štúdia a dostatočná
informovanosť o trhu práce zohrávajú dôležitú úlohu v narastajúcich
problémoch a v štruktúre nezamestnanosti. Narastá počet absolventov,
ktorí nemôžu nájsť uplatnenie, a preto sa obracajú na úrady práce.
Vývoj nezamestnanosti mladých ľudí v Slovenskej republike je tiež
ovplyvnený nedostatočnou väzbou medzi školským systémom a trhom práce.
Absolventi škôl často končia v odboroch, v ktorých nemajú šancu sa
v regiónoch zamestnať.

<p>Rozhodovanie o povolaní, výber strednej školy, či prijímacie
skúšky – to všetko sú neľahké úlohy, ktoré raz čakajú každého
rodiča a žiaka základnej školy. Každé rozhodovanie si vyžaduje dostatok
kvalitných informácií z rôznych zdrojov a je náročné na čas. Pri
výbere sa možno riadiť rôznymi zdrojmi: informáciami od rodiny či
známych, vlastnou skúsenosťou, či odporúčaním výchovného poradcu na
škole.
Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou sa začína kariérnou výchovou a
kariérnym poradenstvom na základných školách. Poradenstvo pre voľbu
povolania sa v súčasnosti realizuje najmä v rámci výchovného poradenstva
na základných školách prostredníctvom výchovných poradcov, ktorí žiakom
poskytujú informácie o jednotlivých typoch stredných škôl,
o požiadavkách a pravdepodobnosti prijatia na štúdium, o možnostiach
uplatnenia po skončení štúdia a podobne. Poradenstvo pri voľbe vhodného
odboru a s tým aj povolania sa stáva stále aktuálnejším a so zvyšujúcou
sa štrukturálnou nezamestnanosťou patrí medzi priority Európskej únie.
Je našou spoločnou úlohou orientovať záujem žiakov končiacich ročníkov
na základných školách o štúdium v tých odboroch, o ktoré je na trhu
práce záujem, a tak znižovať nezamestnanosť absolventov škôl.
Ing. Vít Babjarčík, riaditeľ ÚPSVaR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter