Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do pasov pribudol druhý biometrický údaj

Držitelia pasov vyrobených od 22. júna budú mať vo svojich cestovných
dokladoch už dva biometrické znaky. Do tohoto dátumu sa vydávali pasy
s jedným biometrickým údajom – digitálnou mapou tváre, ku ktorému
pribudol ďalší – odtlačky prstov oboch ukazovákov. Oba biometrické
údaje sa získavajú pomocou najmodernejšej techniky.

„Tvár sníma digitálna kamera a odtlačky prstov sníma
elektronické skenovacie zariadenie. Z technických dôvodov nebude možné
biometrický údaj odtlačkov prstov dodatočne vložiť do čipu v už vydanom
cestovnom pase s biometriou. Dodatočný zásah do dátového nosiča nie je
možný,“
vysvetlil zástupca hovorkyne KR PZ Prešov Daniel
Džobanik a dodal, že ide o bezpečnostné opatrenia, ktoré Slovenská
republika prijala na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES). Od
požiadavky poskytovania odtlačkov prstov sú oslobodené osoby mladšie ako
12 rokov a osoby, od ktorých nie je možné odobrať odtlačky prstov.
Biometrické údaje v pasoch a cestovných dokladoch sa používajú iba na
overovanie pravosti pasu alebo cestovného dokladu a na overovanie totožnosti
držiteľa pomocou priamo dostupných porovnateľných znakov, ak sa podľa
zákona vyžaduje predloženie pasu alebo cestovného dokladu. Správne poplatky
súvisiace s ich vydávaním sa nemenia. V platnosti ostávajú aj doteraz
vydávané pasy s jedným biometrickým údajom, pasy formátu Európskej únie
aj tzv. zelené pasy SR až do skončenia platnosti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter