Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do mestskej kroniky pribudli mená dvoch čestných občanov Stropkova

obrazekJediným bodom
minulotýždňového slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo
odovzdávanie ocenení mesta Stropkov osobnostiam, ktoré sa zvlášť
záslužným spôsobom pričinili o rozvoj, propagáciu a zviditeľňovanie
nášho mesta nielen doma, ale aj v zahraničí. Slávnosť sa konala už po
siedmykrát a jedným dychom treba dodať, že ani raz od založenia tejto
tradície nediskutovala stropkovská verejnosť o udeľovaní mestských
ocenení tak, ako v tomto roku. Najvýznamnejšie uznanie prejavené mestom
Stropkov – Čestné občianstvo, bolo Komisiou pre vzdelanie, kultúru šport
a mládež schválené súčasnému viceprimátorovi mesta, podpredsedovi
Okresnej rady Smer-SD a zároveň predsedovi spomínanej komisie Michalovi
Lipinskému, čo u veľkej časti verejnosti vzbudilo negatívne reakcie a
mnohí nešetrili tvrdou kritikou.

Slávnostné zasadnutie začalo v spoločenskej sále kaštieľa krátko po
desiatej hodine. Po zaznení štátnej hymny privítal konferenciér programu
ocenené osobnosti a ich rodinných príslušníkov a ďalších prítomných
hostí. Po ňom sa všetkým prihovoril primátor mesta Peter Obrimčák.
„V živote každého človeka, či mesta sú udalosti, ktoré
vystupujú nad rovinu všedných dní. V živote nášho mesta je mimoriadnou
udalosťou dnešná slávnosť pri príležitosti oceňovania výnimočných
osobností za ich aktívnu prácu a mimoriadny prínos pre našu spoločnosť.
Najväčším bohatstvom každého mesta sú ľudia, ktorí v ňom žijú.
V našom meste sú našťastie stále aj osobnosti, ktorých životným krédom
sa stala láska k práci, ktorú venovali rozvoju svojho mesta, šíreniu
duchovného slova, ale aj jeho propagácii a zviditeľňovaniu doma, či
v zahraničí. Možno až z prílišnej skromnosti neradi rozprávajú
o svojich úspechoch, no jasnou rečou za nich hovoria dosiahnuté výsledky
v oblasti spoločenskej, hospodárskej, náboženskej a oblasti školstva,
kultúry, či športu,“
povedal, podobne ako pri príležitosti
minuloročného oceňovania, P. Obrimčák. Slávnostnú atmosféru podujatia
dotvárali príjemné vystúpenia žiakov a učiteľov zo ZUŠ F. Veselého.
Ďakovný list za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou a za výborné
výsledky vo vedení modelárskeho krúžku a úspešnú reprezentáciu mesta na
celoslovenskej úrovni bol udelený dlhoročnému modelárskemu trénerovi
Jánovi Mydlovi. „Chcem sa veľmi poďakovať za toto ocenenie,
ktoré je zároveň ocenením pre náš modelársky oddiel. Ďakujem všetkým,
ktorí sú nám nápomocní a bez ktorých by sme nemohli existovať. Taktiež
nemôžem zabudnúť na poďakovanie svojej rodine, ktorá mi pomáha, trpí a
niekedy aj fandí,“
povedal po prevzatí Ďakovného listu J.
Mydla. Za dlhoročnú pedagogickú činnosť a pomoc pri zakladaní Cirkevnej
základnej školy sv. Petra a Pavla sa rovnaké ocenenie dostalo aj dlhoročnej
pedagogičke Margite Hlaváčovej. „Srdečne sa chcem poďakovať
za toto ocenenie a za túto nezabudnuteľnú chvíľu, ktorú si môžem
zapísať do knihy svojho života. Je to ocenenie mojej pedagogickej práce,
práce riaditeľky novozriadenej cirkevnej školy v našom meste. Pri tejto
príležitosti chcem všetkým školám v meste zaželať, aby vychovávali
vzdelaných, duchovne bohatých a statočných ľudí, ktorí budú úspešne
reprezentovať svoje mesto,“
zaželala M. Hlaváčová.
Prvým z dvojice ocenených Cenou mesta bol známy Stropkovčan a dlhoročný
člen divadelného súboru Ondavan Ján Motyka, ktorý šíril kultúrne
povedomie nášho mesta na celoslovenskej úrovni. Napriek neskrývanému
dojatiu neostal J. Motyka svojej povesti divadelníka oplývajúceho humorom
nič dlžný a nezabudol spomenúť pár humorných príhod zo svojho života.
Prítomní sa tak dozvedeli zopár „ľábd“ zo stropkovského futbalu,
finančného úradu i divadla, kde J. Motyka pôsobil.
„V Stropkove som sa narodil, v Stropkove som prežil celý svoj
život a chcem tu byť aj pochovaný. Na cintoríne už mám aj rezervované
miesto, ale ešte sa tam neponáhľam,“
zavtipkoval na záver
svojej ďakovnej reči Ján Motyka, ktorý je v Stropkove známy aj ako autor
humorných glos pod umeleckým menom Dzedo spod Šibenej hury. Cena mesta bola
v piatok udelená aj dekanovi Jánovi Švec-Bilému za duchovnú prácu
v Stropkove, za rekonštrukciu kultúrneho domu Andreja Hlinku a opravu
vnútorných a vonkajších priestorov kláštorného kostola sv. Trojice.
„Milujem toto mesto. Prajem vám všetkým, aby sme sa viac na
seba usmievali, aby sme sa viac mali radi, aby sme si viac žičili a nie
závideli. A keď ide o vážne veci Stropkova, aby o nás rozprávali, že
Stropkovčania sa vedia zjednotiť, vedia ťahať za jeden koniec, bez ohľadu
na to, z akého sme náboženského spoločenstva, z akej politickej strany
alebo aké máme súkromné nazeranie. To ocenenie je pre mňa záväzok, že
musím byť ešte lepší,“
povedal stropkovský dekan.
Stropkov je na futbalovej mape známy svojou mládežníckou futbalovou
akadémiou a práve Andrej Kavka bol prvým z dlhého radu stropkovských
futbalistov, ktorý sa presadil v najvyššej česko-slovenskej súťaži
v drese Žiliny a Banskej Bystrice. Za dlhodobú prácu pre rozvoj futbalového
diania vo futbalovom klube Tesla Stropkov prevzal A. Kavka ocenenie Čestný
občan mesta. „Hoci sme neboli bohatým klubom, podarilo sa nám
vytvoriť výbornú partiu a postupovali sme vďaka našim výkonom. Na druhej
strane, hrali sme v inej dobe a za iných okolností. Dnes sú však podmienky
oveľa ťažšie a preto obdivujem funkcionárov, že sa futbalu venujú.
Myslím si, že pokiaľ by sme sa dokázali spojiť a priniesť viac obety,
futbal v Stropkove má pevné základy, na ktorých môže postaviť svoju
budúcnosť,“
vyzval na záver svojho príhovoru A. Kavka,
ktorý pri ďakovnej reči adresovanej svojej manželke neudržal slzy.
Posledným oceneným bol viceprimátor Michal Lipinský. Za dlhoročné
pôsobenie v oblasti školstva a športu v meste a okrese Stropkov mu
primátor odovzdal ocenenie Čestný občan mesta.
Slávnostné zasadnutie sa po tomto akte blížilo ku koncu, bodku za podujatím
dal svojím príhovorom primátor P. Obrimčák, ktorý nadviazal na slová
oceneného J. Švec – Bilého. „Nemali by sme robiť rozdiely
vo vierovyznaní, v národnosti a v tom, kto je akej politickej
príslušnosti. Mali by sme si vážiť všetkých tých, ktorí majú dobré
myšlienky, majú dobré nápady, ktoré sú v prospech nás všetkých. Ja
nechápem tých, a musím to povedať, ktorí aj pri takýchto slávnostných
udalostiach, ako je oceňovanie osobností mesta Stropkov šíria zlo a
nenávisť. Je mi ich ľúto,“
týmito slovami primátor
ukončil prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva a prítomných
pozval na slávnostnú recepciu.
Profily ocenených osobností prinesieme v nasledujúcom vydaní Spektra.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter