Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do komisií parlamentu zasadne takmer 50 odborníkov z kraja

V utorok, 19. januára, sa uskutoční prvé pracovné stretnutie poslancov
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. „Čakajú nás
štandardné úvodné záležitosti, aby sme sfunkčnili krajský parlament.
Predovšetkým musíme zriadiť a personálne obsadiť odborné komisie a
zvoliť podpredsedov. Vytvoria sa aj poslanecké kluby,“

konkretizoval predseda PSK Peter Chudík. Podľa návrhu by malo pri krajskom
parlamente pracovať 11 komisií, o jednu menej ako v predchádzajúcom
volebnom období. Okrem poslancov v minulom volebnom období pracovalo
v komisiách 52 odborníkov, teraz to bude asi o päť menej.

Kraj by mal po prvýkrát mať dvoch podpredsedov. Na návrh predsedu ich
musia zvoliť poslanci. Novinkou je tiež zriadenie detašovaných pracovísk
vyššieho územného celku: „Našou ambíciou je otvoriť ich pre
obyvateľov ešte v prvom štvrťroku 2010. Pracovisko v Poprade sa bude
nachádzať v priestoroch mestského úradu, v Humennom umiestnenie ešte
dohodneme,“
vysvetlil predseda PSK.
Na prvom zasadnutí poslanci budú tiež voliť členov do výborov pre otázky
zamestnanosti a pripravuje sa aj vznik Inovačného partnerského centra. Ako
združenie právnických osôb ho založia tri subjekty – Prešovský
samosprávny kraj, Prešovská univerzita a Agentúra regionálneho rozvoja
PSK.
Krajský parlament má v utorok tiež odsúhlasiť žiadosti nenávratný
finančný príspevok na 3. etapu stabilizácie zosuvov a 2. etapu
rekonštrukcie mostov. Správa a údržba PSK chce tieto projekty podať
v rámci Regionálneho operačného programu.
Spolu 62 poslancov Zastupiteľstva PSK bolo zvolených vo voľbách v novembri
minulého roku. Viac ako polovica z nich, 33, vykonávala mandát poslanca aj
v predchádzajúcom volebnom období. Ďalší majú za sebou skúsenosť ešte
z prvého volebného obdobia krajskej samosprávy. Predseda PSK Peter Chudík
začína už svoje tretie funkčné obdobie. Poslanecký sľub zložili všetci
na 1. slávnostnom zasadnutí 21. decembra 2009, rovnako ako predseda PSK.
Stropkovský okres zastupujú v krajskom parlamente MUDr. Peter Obrimčák
(Smer-SD) a Ing. Milan Bzdil (nezávislý).
-vf-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter