Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do Hanušoviec nad Topľou prišiel moderný Svet dávnych vekov

Originálne archeologické nálezy, trojrozmerné doplnky a multimediálne
aplikácie. To všetko a ešte oveľa viac čaká na návštevníkov Kaštieľa
a Archeoparku Hanušovce nad Topľou.

Svet dávnych vekov je názov modernej archeologickej expozície. Tá je
súčasťou návštevy Archeoparku Živá archeológia, situovaného len pár
metrov od Kaštieľa. Poznávanie v expozícii a prežívanie dejín
v Archeoparku tak ponúka návštevníkom ucelený a krásny múzejný
zážitok. Výstava je usporiadaná chronologicky. Začína staršou dobou
kamennou a končí novovekom s pokladmi mincí zo 16. – 17. storočia.
Návštevníci určite ocenia aj výnimočnú popularizačnú interpretáciu
nálezov.
Expozícia vznikla vďaka realizácii projektu cezhraničnej spolupráce Živá
archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát, Interreg
2014-2020 V-A PL-SK. Návštevníci tu preto môžu vidieť aj niekoľko
skvelých exponátov z Podkarpatského múzea v Krosne.
Pôvodné Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou vzniklo v r. 1975.
1. 1. 2017 sa zlúčilo s Krajským múzeom v Prešove. Spolu s jeho
pôvodnou pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje
značku Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má
takmer 100 tisíc kusov predmetov mimoriadnej múzejnej hodnoty. Veľkou
pýchou hanušovského múzea je živé archeologické múzeum v prírode,
v Prešove expozícia starej hasičskej techniky, najväčšia na Slovensku a
Stropkov sa zasa môže pochváliť stálou výstavou bábik zo sveta a bábik
z literatúry. Každoročne Tripolitana pripravuje desiatky rôznych akcií,
ako sú výstavy, vernisáže, koncerty, prednášky, a rôzne projekty pre
školy.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter