Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do dobrovoľníckeho projektu sa zapojila aj svidnícka nemocnica

Prečítajú im noviny, vypočujú trápenia, zahrajú sa spoločenské hry
alebo len budú mlčky na blízku. Detským a starším pacientom v Nemocnici
Svet zdravia Svidník budú chvíle strávené v nemocnici spríjemňovať
dobrovoľníci. Svidnícka nemocnica dnes totiž slávnostne odštartovala
projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň a stala sa tak šiestou v sieti
Svet zdravia, ktorá sa doň oficiálne zapojila. Ambasádorom Krajšieho dňa
vo Svidníku sa stal spevák Tomáš Bezdeda.

Dobrovoľnícky projekt vznikol ešte v roku 2016, kedy sa doň zapojili
prvé nemocnice siete Svet zdravia, a to v Humennom a Banskej Štiavnici.
Postupne sa pridávali ďalšie a oficiálne projekt spustila aj tá svidnícka.
Dobrovoľníci tam už majú za sebou prvých niekoľko odpracovaných
hodín.
„Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a starším pacientom
v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu. Verím, že o tento
komunitný projekt prejaví záujem čo najviac dobrovoľníkov. Už naše
skúsenosti z prvých dní potvrdzujú, že nezištnú pomoc a nasadenie
dobrovoľníkov naši pacienti veľmi oceňujú. Za čas, ktorý im venujú, sme
im preto skutočne vďační,“
uviedol riaditeľ Nemocnice Svet
zdravia Svidník Slavko Rodák.
Svoju aktivitu dobrovoľníci zameriavajú primárne na pacientov na detskom
oddelení a seniorov na doliečovanom a geriatrickom oddelení. Celý priebeh
návštevy je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacientov. Môže
ísť o tichú prítomnosť, rozhovor, vypočutie, prechádzku, čítanie knihy
či hranie spoločenskej hry. Obľúbené sú aj tvorivé dielničky, v rámci
ktorých dobrovoľníci s pacientmi vyrábajú rôzne maličkosti, ktorými
potom obdarúvajú svojich blízkych, alebo sa využívajú na skrášlenie
nemocničných priestorov. Okrem individuálnej dobrovoľníckej práce centrá
organizujú aj spoločné akcie pri príležitosti sviatkov, ako sú Mikuláš,
Vianoce či Veľká noc.
Ambasádorom dobrovoľníckeho projektu vo Svidníku sa stal spevák Tomáš
Bezdeda, ktorý potešil svojím hudobným vystúpením pacientov aj
zamestnancov nemocnice. „Ak dokážeme na inej tvári vyčariť
úsmev, potešiť milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu
krajší deň, to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť megalomanské
veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného
konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do projektu Krajší
deň, ktorý je práve o jednoduchých, no dôležitých dobrých
skutkoch,“
povedal spevák.
V rámci centra Krajší deň pôsobí vo svidníckej nemocnici už prvých
päť zaškolených dobrovoľníkov. V nemocnici im je k dispozícii jeden
zamestnanec ako ich koordinátor, ktorý súčasne spolupracuje
s inštitúciami a s organizáciami v meste. Pomáha dobrovoľníkom pri
výbere vhodných pacientov, predstaví dobrovoľníka pacientovi, venuje sa
dobrovoľníkom pri zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z pôsobenia
v nemocnici. Najviac záujemcov o dobrovoľnícku činnosť pochádza z radov
študentov, no sú medzi nimi aj dôchodcovia a ľudia v produktívnom veku.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter