Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Divokú skládku za SAD už likvidujú

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Na divokú skládku za
autobusovou stanicou nás upozornil Stanislav Čobej. S poľutovaním
skonštatoval, že ľudí po príchode do Stropkova víta „neskutočná
panoráma“, teda smetisko obrovských rozmerov. Odpad sa váľa v potoku aj
na jeho priľahlých brehoch a bez povšimnutia sa tam kopí už
niekoľko rokov.</p>

<p><strong><em>„Kto by chcel sledovať ničím nerušenú promenádu potkanov,
tak táto lokalita je ideálnym miestom. Nám, čo bývame v tesnej blízkosti,
to samozrejme nie je zanedbateľné, a preto boli v tejto veci podniknuté aj
určité kroky na príslušných miestach. No pre niekoho asi toto smetisko
viditeľné nie je,“</em></strong> povedal nám a priložil aj niekoľko
fotografií zhotovených predminulú sobotu. Keď sme na spúšť za autobusovou
stanicou upozornili vedúceho prevádzky Služby m. p. Stropkov Dušana
Lukáča, dozvedeli sme sa, že v tejto lokalite práve pracujú.
<strong><em>„Najprv sme odstránili krovie, aby sme sa vedeli dostať
k odpadu a v najbližších dňoch budeme skládku postupne likvidovať.
K dnešnému dňu (3. apríla – pozn. red.) sme vyviezli dva
veľkokapacitné kontajnery a ešte minimálne ďalšie dva bude potrebné
vyviezť v priebehu tohto týždňa, aby bola táto lokalita
vyčistená.“</em></strong> Vedúci prevádzky ďalej s poľutovaním dodal,
že aj počas týchto prác sa stávalo, že na ďalší deň objavili pri
potoku nový odpad, ktorý tam občania stihli nahádzať. Z toho dôvodu
apeluje na širokú verejnosť, aby vyvíjala väčšiu aktivitu nielen v tom
zmysle, že nahlási kompetentným orgánom čierne skládky, ale aj konkrétne
osoby, ktoré majú ich vznik na svedomí. <strong><em>„S likvidáciou
takýchto skládok sú spojené náklady, ktoré sa premietajú do ceny za
likvidáciu odpadu v meste a nie je fér, aby slušní občania doplácali na
tých druhých,“</em></strong> podotkol v závere.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/15-skladka-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter