Diskusia zástupcov spoločnosti KFŠ Delta s poslancami zastupiteľstva

Prinášame vám zhrnutie diskusie medzi poslancami MsZ a predstaviteľmi
potenciálneho investora podniku na spracovanie starých pneumatík, ktorá
prebiehala na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

T. Kubička (Smer-SD) sa opýtal, aká bude zberná
oblasť pneumatík a zároveň, či to bude z hľadiska dopravy ekonomické a
či by pre firmu nebolo vhodnejšie, ísť niekde na stredné Slovensko.

M. Kolcun: Pneumatiky plánujeme zvážať z celého
Slovenska, náklady na prepravu máme rozpočítané na zhruba 32 mil.
korún.

. . . . .
J. Prokopovič (SDKÚ-DS): Prečo ste podnik nepostavili
v Bardejove?

M. Kolcun: My sme dali projekty a informovali sme
Bardejovčanov, že máme záujem niečo také postaviť. Stavali sa k tomu
tak, že keď bude – bude, keď nie, tak nie. Pozvali sme na rozhovor so
zástupcami mesta aj špecialistov z Bratislavy a tí mi po rokovaní na chodbe
povedali, že z Bardejova bude ešte pri takýchto mestských konšeloch dlho
hladová dolina. Tu v Stropkove nám ponúkli pozemky. Povedali: dáme vám to
do prenájmu za určitých podmienok. Čiže pre nás sa to javilo výhodnejšie
a bol tu aktívnejší prístup. My sme v Bardejove vybudovali vo vlastných
priestoroch pyrolýzu a robíme tam niektoré výskumné úlohy. Tá pyrolýza
je na spracovanie 1000 ton pneumatík ročne a skúšame tam rôzne
technológie, ktoré chceme aplikovať v budúcnosti. Zo Slovnaftu máme
skúsenosti aj s ropou.

. . . . .
J. Kmiť (SDKÚ-DS) sa opýtal ako bude riešená doprava
do a von zo závodu.

Ekonóm KFŠ Delta: Prevážať by sa malo 57 ton denne.
Máme informácie, že budúci obchvat kopíruje pozemky, na ktorých plánujeme
výstavbu, takže predpokladám, že ak skončíme výstavbu závodu, tak sa
napojíme kamiónovou dopravou na túto cestu. Ale chcel by som sa opýtať
pána poslanca, že ak by tu chcel pritiahnuť nejakú výrobu LCD monitorov
alebo káblových zväzkov, ten bude tiež chcieť svoju produkciu expedovať
nejakým spôsobom von.

Odpoveď doplnil zjavne dobre informovaný spolumajiteľ M. Kolcun, keď
povedal, že „máte tu medzi sebou jedného z najlepších špecialistov
na dopravu v republike, pána Prokopoviča, bývalého ministra
dopravy…“
Primátor ho opravil, že Jaroslav Prokopovič je bratom
bývalého ministra.
. . . . .
S. Humeník (KDH): Povedali ste, že ste sa tu stretli
s ústretovosťou, preto ste tu a ste radi, akí sme ústretoví. Chcem sa
spýtať, kto bol prvá kontaktná osoba s vami, keď ste prišli rokovať na
územie mesta? Pretože ja som sa o projekte ako člen mestskej rady dozvedel
veľmi neskoro, keď už bolo začaté územné konanie. A takisto sa chcem
opýtať, na akých pozemkoch plánujete stavať?

M . Kolcún: Ja som bol iniciátor. V podstate, zavolal
som telefónom na Mestský úrad sekretárku pána primátora. Pán primátor si
tam zavolal troch ľudí, ktorí sedeli pri nás. Veľmi sa nám pozdávalo, že
nám dal možnosť predstaviť našu technológiu v zastupiteľstve. Ale
v Bardejove nás odsunuli. Trochu nás urazilo, že Bardejovčania nevenovali
takúto pozornosť takejto výrobe, kde priemerná mzda u robotníka je
niekoľkonásobne vyššia ako je v Jase a strojárňach. Podnik by mal byť
pri STS, sú to pozemky Slovenského pozemkového fondu. Je tu taký stav, že
spod SPF by to malo prejsť do intravilánu mesta. Mesto nám to dá do
prenájmu na 20 rokov s právom odkúpenia.

. . . . .
P. Lehocký (KDH) sa opýtal, aké sú možné
nebezpečenstvá pre obyvateľstvo, spomenul protivýbušné steny na
budovách.

J. Dlugoš uviedol, že nevie o tom, žeby tam podobné
steny mali byť a dodal, že pre obyvateľstvo žiadne nebezpečenstvo nehrozí
a k výbuchu nemôže dôjsť, pretože v pyrolýznom reaktore nevzniká
výbušná zmes. Takisto uviedol, že pri pyrolýze nevznikajú žiadne
dioxíny.

Tu je potrebné doplniť, že v projekte je uvedené, že súčasťou
obvodových výplňových plôch budovy energobloku a budovy skladovania a
úpravy uhlíka budú výbušné steny pre elimináciu škodlivých účinkov
výbuchu. M. Kolcun hovoril len o akýchsi prístreškoch.
. . . . .
A. Senaja (KDH) zaujímalo, prečo im podobný projekt
nevyšiel v českej Karvinej.

M. Kolcun: Vy ste nás nepočúvali, tam je naša EIA
schválená. Problém je v tom, že sme išli do výberového konania na kúpu
štátneho pozemku a tam nás jedna firma tromfla. V súčasnosti nám tieto
veci rieši jedna špecializovaná firma z Brna, ktorá nám hľadá vhodné
pozemky. Oslovili nás aj zástupcovia z Mladej Boleslavy, že majú záujem,
aby sme to postavili tam.

Svoju odpoveď následne doplnil tvrdením, že Stropkov vôbec nie je taký
čistý, ako je to prezentované Stropkovčanmi. Svoje tvrdenie doložil
analýzou ovzdušia zo SHMÚ, ktorá hovorila o značnom znečistení ovzdušia
tuhými znečisťujúcimi látkami, oxidom uhoľnatým, oxidom siričitým a
oxidmi dusíka. „Netvrdil by som, že tu žijete zdravo. My tu ešte
znížime tuhé znečisťujúce látky, CO2 a NOx. Naša technológia zníži
koncentrácie, ak budeme dodávať teplo školám a inštitúciám, ktoré bude
lacnejšie a nebude tak znečisťovať prostredie.“

A. Senaj reagoval, že za to znečistenie môže kamiónová
doprava a dodal: „Pripadá mi, že na základe vašich informácií budeme
musieť zastaviť kamiónovú dopravu v Stropkove. Prečítam však jednu vec
k projektu v Karvinej: Oznamovateľ – Strojírny K & K Ostrava,
s.r.o., Nádražní 66/3067, 702 00 Ostrava
(spoločnosť M. Kolcuna
v ČR – pozn. red.), požiadal Krajský úrad dňa 26. 10. 2006
o späťvzatie vyššie uvedeného oznámenia. KÚ preto posudzovací proces
zámeru „Zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík pomocou pyrolýzy
s kapacitou 24 kt/rok“ z podnetu oznamovateľa zastavuje.“

M. Kolcun: Povedal som, nemám pozemok, nemôžem
pokračovať, stojí to tam uložené. Ak budem mať vhodný pozemok toto tam je
schválené, ja tam problém nevidím. Ja vás tam môžem zaviesť a môžete
si tieto veci overiť.

(V závere zisťovacieho konania zámeru v Karvinej zo dňa 19. 2. 2007 sa
uvádza, že na základe predložených materiálov zámeru príslušný úrad
zistil, že predložené informácie nie sú dostatočné a oznámenie je
potrebné dopracovať(…) Ďalej uvádza, že v súlade s ohľadom na povahu
a rozsah zámeru, jeho umiestnenie a charakteristiku predpokladaných vplyvov
zámeru na životné prostredie dospel krajský úrad k záveru, že
posudzovaný zámer má významný vplyv na životné prostredie. Úrad okrem
iného žiadal zaradiť pyrolýzny olej ako toxický produkt získaný
pyrolýzou pneumatík a nie ako ropný produkt)
. . . . .
D. Čuru (nezávislý) zaujímalo, či je reálne naplniť
kapacitu podniku 16 tis. tonami ročne, keď súčasné kapacity na spracovanie
starých pneumatík na Slovensku nie sú vyťažené a preto je potrebné ročne
priviezť až 11 tis. ton starých gúm. Takisto poukázal na málo
robotníckych miest vo výrobe. Zdôraznil tiež chýbajúce analýzy množstva
odpadu zo spalín pyrolýznych pecí, znečisťujúcich látok v odpadových
vodách. „Pri prezentácii mi to totiž pripadalo ako perpetuum mobile, ktoré
všetko čo potrebuje, hneď spotrebuje,“ dodal.

. . . . .
Priestor na otázky poskytli poslanci aj občanom. D. Prusák
na margo prezentácie povedal: „To, čo ste predviedli prezentáciou tej
poloprevádzky v Bardejove, alebo ako by som to nazval, radšej by som to
neuvádzal. Ak vidím manipuláciu s ropnými látkami takým spôsobom ako
tam, tak to sa radšej nevyjadrujem. Ďalej, vôbec nemáte vyriešenú dopravu.
Ak tu chce firma investovať, mala by si zabezpečiť cesty. Hovoríte, že to
máte schválené v Čechách a pritom z toho to, čo tu bolo povedané je
jasné, že ste proces schvaľovania sami zastavili. Lebo schválený je vtedy,
keď je rozhodnuté. Tu beží schvaľovanie EIA a nemáte ešte žiadne
stanovisko mesta, že s tým súhlasí.

A chcete povedať, že pri takej produkcii nebudete produkovať do
ovzdušia znečisťujúce látky?

Som energetikom a viem, čo obnáša akýkoľvek spaľovací proces.
Dostávate do ovzdušia aj síru, ktorá má veľmi nízky prah vnímania
človekom. Tu sa nebude dať dýchať nie preto, že je to nedýchateľný
vzduch, ale preto, že tu bude smrad. Veď pri inverzii a vetre z juhu tu
smrdí až z Hencoviec, tak keď to budeme mať pod oknami, to tu nebudeme
cítiť?

Ing. Kovačič popísal proces filtrácie splodín pri
spaľovaní pyrolýzneho plynu a zároveň skonštatoval, že neexistuje
technológia, ktorá by neznečisťovala životné prostredie, no 5 či
6 rodinných domov vykurovaných uhlím vraj znečistí ovzdušie viac ako
celá ich fabrika.
J. Venglovič sa opýtal, odkiaľ pochádza technológia
budúcej fabriky a či investor vie garantovať pracovné miesta.
Odpoveď
znela, že technológia bola vyvinutá na Slovensku a jednotlivé komponenty
fabriky budú pochádzať z krajín EÚ. M. Kolcun takisto ubezpečil, že
111 pracovných miest môžu garantovať.

obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter