Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Diana Khwaja sa predstavila na Scénickej žatve 2009 v Martine

obrazekPosledný augustový
týždeň sa konala v Martine vrcholná celoštátna divadelná prehliadka
s medzinárodnou účasťou pod názvom „Scénická žatva 2009“. Ide
o vyvrcholenie sezóny amatérskeho divadla, umeleckého prednesu.

Predstavuje zavŕšenie celoročného tvorivého úsilia divadelníkov.
Prestížnej prehliadky sa mali právo zúčastniť najlepší
z najlepších – víťazi celoslovenských prehliadok, ktorí úspešne
prešli sitom okresných a krajských prehliadok. V tomto kalendárnom roku
malo zastúpenie na tejto vrcholnej prehliadke aj mesto Stropkov, ktoré má
v oblasti divadla dlhoročnú tradíciu. Drobná a mravenčia tvorivá práca
v literárno-dramatickom odbore pri ZUŠ F. Veselého priniesla svoje ovocie
v podobe víťazstva Diany Khwaja – žiačky 4. ročníka LDO so scénickou
miniatúrou „Silák“ pod režijným vedením Mgr. Heleny Vargovej na
celoštátnej prehliadke v divadelnej Šali. Toto víťazstvo jej zabezpečilo
účasť na spomínanej divadelnej prehliadke v Martine. V Martinskom komornom
divadle sa Diana zhostila svojej úlohy veľmi úspešne a presvedčila nielen
výberovú porotu, ale každého kto jej vystúpenie zhliadol o svojom
mimoriadnom talente. K dosiahnutým výsledkom mladej talentovanej
divadelníčke srdečne blahoželáme. Naše poďakovanie patrí rodičom,
ktorí všemožne podporujú svoju dcéru v tomto smere.
ZUŠ F. Veselého

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter