Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deviataci majú záujem najmä o štúdium na stredných odborných školách s maturitou

V tomto období deviataci vypĺňajú prihlášky na stredné školy.
Rozhodnutie, kam ísť študovať po ukončení základnej školy vo veľkej
miere ovplyvňuje ďalší profesijný život mladého človeka. Preto k tomuto
kroku pristupujú rodičia aj žiaci veľmi zodpovedne. Na základných
školách pôsobia výchovní poradcovia, ktorých úlohou je reálne zhodnotiť
schopnosti a možnosti jednotlivých žiakov a na základe tohto hodnotenia
pomôcť rodičom a deťom vybrať si tú najoptimálnejšiu
strednú školu.

„Prihlášky na stredné školy, ktoré vyžadujú aj
talentové skúšky, musia byť vypísané a odoslané do 20. februára, na
ostatné stredné školy musia byť zaslané do 20. apríla. V tomto období
sú už žiaci viac menej rozhodnutí, kam pôjdu študovať na strednú školu,
ale niektorí menia školy do poslednej chvíle. Zvažovať začínajú najmä
rodičia. Pätnásťročné dieťa ešte nemá presnú predstavu o tom, čo by
chcelo v budúcnosti robiť, preto je prirodzené, že pri rozhodovaní, kam na
strednú školu, mu pomáhajú rodičia,“** uviedla výchovná poradkyňa
v ZŠ na Mlynskej ulici Mgr. Viera Cimbalová. Zaujímalo nás, o aké
stredné školy je v súčasnosti najväčší záujem. „V tomto
roku sme zaznamenali úplne iný trend ako v predošlom období. Podľa
prihlášok vidíme, že na rozdiel od minulosti je oveľa menej záujemcov
o štúdium na gymnáziách, naproti tomu citeľne vzrástol záujem
o odborné školy a remeslá. Rodičom veľmi záleží na tom, aby mali deti
po ukončení štúdia na strednej škole nejakú odbornosť, alebo takpovediac
remeslo v rukách. Pod spomínaný trend sa podpisuje aj súčasná finančná
situácia v rodinách. Keďže financovanie štúdia na vysokej škole je dnes
pre rodinu veľkou finančnou záťažou, ktorú si nie každý môže dovoliť,
rodičia sa snažia zabezpečiť svojim deťom skôr stredoškolské odborné
vzdelanie. Na druhej strane aj u slabších žiakov trvajú na tom, aby malo
dieťa odborné vzdelanie s maturitou,“
načrtla súčasný
trend a dodala, že najviac vyhľadávanými odbormi sú kuchár – čašník,
obchodná akadémia a vzrastá aj záujem o zdravotnícke školy.
„Rodičia aj deti uvažujú tak, že s remeslom, alebo určitou
odbornosťou, sa na trhu práce doma i v zahraničí uplatnia
skôr.“
Podľa vyjadrenia výchovnej poradkyne sa na gymnáziá
hlásia už len veľmi dobrí žiaci a takí, ktorí sú rozhodnutí
pokračovať v budúcnosti v štúdiu na vysokej škole.
„Stredné školy majú právo prezentovať sa, prísť medzi
deviatakov a oboznámiť ich so svojím zameraním a ponúkanými odbormi.
Žiakov stále upozorňujem, aby sa pýtali, aké budú mať po ukončení
konkrétnej strednej školy uplatnenie. Toto je veľmi dôležité. V dnešnej
dobe zohrávajú pri výbere strednej školy dôležitú úlohu aj financie.
Preto žiaci volia skôr školy v Stropkove, prípadne vo Svidníku a
v Giraltovciach, aby rodičia nemuseli financovať cestovné, internát a
ďalšie výdavky spojené so štúdiom vo vzdialenejších
mestách,“
povedala V. Cimbalová a na otázku, v čom
spočíva konkrétna pomoc výchovného poradcu pri rozhodovaní, kam na
strednú školu, odpovedala: ***„Výchovný poradca môže dieťaťu pri
výbere strednej školy pomôcť v zmysle reálneho ohodnotenia jeho prospechu
a schopností. Pedagóg vidí, či je dieťa šikovné, lenivé, či je viac
zručné, alebo skôr intelektuálne zamerané. Výber strednej školy je
vlastne výsledkom spolupráce medzi deťmi, rodičmi a výchovnými poradcami.
Je potrebné veľmi citlivo zvážiť, aká škola bude pre dieťa optimálna.
Pokiaľ sa slabší žiak precení a pôjde na náročnú strednú školu,
môže utrpieť jeho sebavedomie aj vzdelanie. Skúsenosť je taká, že dieťa
sa buď celé štyri roky trápi, alebo po prvom ročníku odchádza na inú
školu.“
V tomto školskom roku majú v ZŠ na Mlynskej
68 deviatakov. Len pre porovnanie – v minulom roku ich túto základnú
školu ukončilo presne 100. Vo všetkých základných školách v meste je
v súčasnosti 163 deviatakov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter