Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deviataci majú za sebou vedomostné testy zo slovenčiny a z matematiky

Minulú stredu robili deviataci na všetkých základných školách
certifikačné testy zo slovenského jazyka a matematiky. Testovanie 9
(v minulosti známe ako Monitor 9) malo preveriť ich vedomosti zo
spomínaných predmetov.

O priebehu testovania v ZŠ na Mlynskej ulici nás informovala Mgr. Viera
Cimbalová. „Dovoz zapečatených obálok s testami
zabezpečovala kuriérska služba. Testovanie prebiehalo za prítomnosti
administrátorov, teda učiteľov, ktorí vykonávali dozor, výchovného
poradcu, zástupcov školskej a rodičovskej rady, na našej škole sledovali
celý priebeh Testovania 9 aj šiesti učitelia z Cirkevnej základnej školy
sv. Petra a Pavla v Stropkove. Testy mali po dvadsať otázok. Rozdiel medzi
certifikačnými testami z matematiky a zo slovenského jazyka bol v tom, že
v prvých desiatich otázkach z matematiky museli žiaci počítať príklady,
až v ďalších desiatich sa krúžkovali odpovede. Na každý predmet bol na
vypracovanie stanovený čas 45 minút. Testovanie deviatakov začalo
o 8.45 hod. a skončilo o 11.00 hod.“
Oproti predošlému
roku sa systém preverovania vedomostí deviatakov zmenil.
„V minulom roku pozostávali testy zo slovenského jazyka aj
z matematiky z dvoch častí – z vedomostnej a praktickej. Každá časť
mala osobitný časový limit. V tomto roku malo Testovanie 9 len vedomostnú
časť,“
porovnala V. Cimbalová. Podľa jej slov už pri
otváraní obálok za prítomnosti školskej inšpekcie zistili, že 45 minút
je pri testoch z matematiky nepostačujúci čas. Prvých desať otázok si
vyžadovalo rôzne výpočty a stihnúť ich v stanovenom časovom limite spolu
s ďalšími teoretickými otázkami bolo pre žiakov mimoriadne náročné.
Pedagógovia svoje výhrady otvorene prezentovali a žiadali, aby bol
v budúcom roku čas na vypracovanie testu z matematiky predĺžený.
„Aj žiaci sa sťažovali na nedostatok času na riešenie
matematických úloh. Tí svedomití to prežívali dosť dramaticky, pretože
kým sa dostali k druhej časti otázok z matematiky, ubehlo pomerne veľa
času a druhú časť už robili narýchlo. Nestihli si ani skontrolovať
vypočítané príklady, pretože boli v časovej tiesni. Bol to pre nich
veľký stres. Testy zo slovenského jazyka boli ľahšie. Mám pocit, že keby
sa začalo slovenským jazykom, odbúralo by sa počiatočné napätie, ktoré
na žiakov citeľne doľahlo. Mnohí panikárili, niektorí vyronili aj
slzičky. Žiaci neboli so svojou prácou spokojní, pretože si neboli istí,
či všetko vyriešili správne. Snažili sme sa deťom vytvoriť pokojné
prostredie, dokonca sa stalo, že dievčatá prišli po prvej časti za nami a
nepotrebovali nič iné, len objatie a morálnu podporu,“

rekapituluje priebeh testovania deviatakov výchovná poradkyňa. Výsledky
Testovania 9 budú jedným z kritérií prijatia na strednú školu. Viera
Cimbalová sa zamýšľa nad tým, či má toto testovanie svoje opodstatnenie.
„Testovanie deviatakov prakticky prenáša celú zodpovednosť na
základné školy. Myslím si, že žiaci by sa mali na stredné školy
prijímať na základe riadnych prijímacích skúšok tak, ako to bolo
v minulosti. Každá stredná škola vie, čo od svojich žiakov vyžaduje a
podľa toho by mala zostaviť aj prijímacie skúšky.“

Prostredníctvom Spektra ďakuje riaditeľstvo ZŠ na Mlynskej ulici riaditeľke
CZŠ sv. Petra a Pavla za ústretovosť. Šesť pedagógov z tejto školy sa
totiž zhostilo úlohy externých pozorovateľov Testovania 9 v ZŠ na
Mlynskej ulici. Výsledky testovania deviatakov by mali byť známe
koncom marca.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter