Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deviataci majú za sebou Testovanie 9

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-monitor9-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulú stredu sa
deviataci zapotili pri Testovaní 9, ktorého cieľom je získať obraz o ich
vedomostiach pri výstupe z druhého stupňa ZŠ, monitorovať úroveň ich
pripravenosti na ďalšie štúdium, ale aj porovnať výkony jednotlivých
žiakov a škôl na Slovensku.</p>

<p>Testovanie z matematiky začalo o ôsmej ráno úvodnými pokynmi,
rozdávaním testov, presne 60 minút mali žiaci na ich vypracovanie. Za ten
istý čas museli zvládnuť testy zo slovenského jazyka a literatúry.
<strong><em>„V našej škole absolvovalo Testovanie 9 všetkých
14 deviatakov. Všetko prebehlo bez akýchkoľvek rušivých
momentov,“</em></strong> skonštatoval riaditeľ ZŠ na Hrnčiarskej ulici
Marián Vasilko. V Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla sa
z 24 nahlásených žiakov zúčastnilo Testovania 9 len 23, jeden totiž
študuje v zahraničí. Boli rozdelení do dvoch skupín, tohto roku však
nebola vyčlenená osobitná pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ako
nám povedala riaditeľka školy Mária Karašinská, všetko prebiehalo podľa
harmonogramu a bez akýchkoľvek problémov. <strong><em>„Na rozdiel od
predchádzajúcich rokov boli teraz prvé testy z matematiky. Boli
jednoduchšie a žiaci ich zvládali pomerne ľahko. Slovenský jazyk bol tento
krát ťažší, čo nás dosť prekvapilo. Bol zameraný hlavne na
čitateľskú gramotnosť. Ako slovenčinárka môžem povedať, že testy
obsahovali niekoľko nejednoznačných a pre žiakov, ktorí sú v strese,
dosť náročných otázok,“</em></strong> zhodnotila. V ZŠ na
Konštantínovej ulici sa Testovania 9 zúčastnilo 46 žiakov rozdelených do
štyroch skupín. Koordinoval ho výchovný poradca Ľubomír Spišák, externý
dozor vykonávali učitelia zo ZŠ s MŠ Havaj a Bukovce.
<strong><em>„Postupovali sme podľa usmernení a pokynov NÚCEM. Atmosféra
bola pokojná, celý priebeh hodnotím ako bezproblémový,“</em></strong>
povedala nám riaditeľka školy Tatiana Spišáková. V ZŠ Mlynská
prezentovalo svoje vedomosti 64 deviatakov rozdelených do piatich skupín.
<strong><em>„Celý školský rok sa žiaci deviateho ročníka našej školy
systematicky pripravovali na testovanie nielen na vyučovacích hodinách, ale
aj v rámci krúžkovej činnosti. Testovanie zvládli na primeranej úrovni,
aj keď náročnosť testu zo slovenského jazyka v porovnaní s matematikou
bola, nielen podľa žiakov, ale aj vyučujúcich, veľmi
vysoká,“</em></strong> podotkla školská koordinátorka Viera Cimbalová a
doplnila, že testovanie prebehlo bez akýchkoľvek rušivých momentov.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-monitor9-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-monitor9-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-monitor9-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-monitor9-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter