Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Detský výtvarný plenér F. Veselého v obci Baňa

Tak ako po minulé
roky, aj tento rok sa na pamiatku stropkovského rodáka, akademického maliara
F. Veselého, ktorý by tento rok oslávil 80 rokov, konal už 16. ročník
výtvarného plenéra, tentokrát v obci Baňa. Zúčastnili sa ho žiaci
stropkovských materských i základných škôl. Svoj talent a práce
predstavili tiež žiaci zo základných umeleckých škôl. Nechýbali ani
žiaci zo susedného Poľska, či z partnerského mesta Bilína
v Čechách.

„Minulý rok sme boli vo Veľkrope. Bolo to výborné, ale
tento ročník bol lepší. Radostné deti, výborné počasie, pekná
jeseň,“
zhrnul predseda poroty S. Čupil a dodal, že tento
ročník sa niesol vo výbornej atmosfére, deti pracovali nádherne, hrali sa a
nebrali to ako nutnosť, či otroctvo, tiež že tohto roku bolo viac
účastníkov, ktorí sú výborní. „Výborní sú Poliaci, ale
samozrejme aj domáci. Konkurencia je o niečo vyššia a práce sa vyberali
ťažšie,“
povedal S. Čupil.
„Na výstavy chodím každoročne odkedy plenér F. Veselého
existuje. Som metodikom okresného osvetového strediska vo Svidníku. Zdá sa
mi, že každý rok je účastníkov čoraz viac a práce sú na vyššej
úrovni ako napríklad pred piatimi rokmi, hlavne vďaka učiteľom, ktorí si
môžu porovnať svoje metodické postupy napríklad s tými poľskými. Bolo
veľmi ťažké vyberať. Navrhla by som skôr v každej kategórii päť
najlepších prác. Rozdiely sú naozaj malé, všetci by si zaslúžili
vyhrať,“
povedala K. Glusová.
Podľa S. Čupila ide aj motivačný princíp, o tvorivú dielňu v prírode.
„Keby bol F. Veselý medzi nami, mal by určite radosť a bol by
spokojný. V priebehu krátkej chvíle vzniklo množstvo krásnych prác,
ktoré postačia na jednu skvelú výstavu. Kto má rád detskú tvorbu, určite
si príde na svoje. Všetci vyhrali, všetci sú spokojní, radostí,
vymaľovaní a počasie len umocnilo túto krásnu atmosféru, vzniklo jedno
nádherné podujatie,“
povedal predseda poroty.
Ako ďalej S. Čupil hovorí, detská kresba je špecifická. Neznáša
akadeizmus a jednotlivé učiteľské postupy sa odrazili aj na niektorých
žiakoch. „Všímame si hravosť, ktorá je v tejto vekovej
kategórii primárnym aspektom. Deti vedia využiť hravosť, celú plochu
papiera (kompozícia), farebne ladiť, sú to veľké výkony. Cítil som
v tých prácach túto krajinu ich očami. Obišiel som Baňu a nevidel som ju
tak ako oni, je to super. Deti maľujú srdcom, maľujú čo chcú. Treba sa
určite preniesť do tohto videnia sveta, do ich rokov. Určite to nie je
o akademickom maliarstve, je to o zaháňaní žiaka na správnu cestu, po
ktorej má ísť. Pokiaľ to učiteľ vie a urobí to dobre, potom deti tomu
začnú rozumieť a začnú tvoriť, cibrí sa výtvarný
názor,“
myslí si S. Čupil.
Podľa K. Glusovej aj dospelí kopírujú svojich učiteľov, lebo chcú byť
dobrí v očiach učiteľa.
„Myslím si, že hodina výtvarnej výchovy dnes na základnej
škole je podľa mňa trestuhodný čin, pretože výtvarná výchova nie je len
o kreslení, ale aj o výchove. Všetko je obrátené na ruby, hodnoty sa nám
obrátili na ruby, preto sme radi, že sme na tohtoročnom plenéri mohli
vidieť toľko detí z rôznych škôl a to nielen
stropkovských,“
myslí si S. Čupil.
Deti treba informovať, motivovať a rešpektovať ich vnímanie sveta, čo je
z pedagogického hľadiska nesmierne dôležité hlavné pre túto vekovú
kategóriu – od prvého stupňa cez druhý stupeň ZŠ. Nesmierne dôležitá
spontaneita. Prirodzená hra, ktorá funguje až po deviaty ročník.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter