Detská okresná dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“

obrazekABC CVČ
v Stropkove v spolupráci s OO PZ vo Svidníku a v Stropkove

zorganizovali dňa 14. 5. 2009 detskú dopravnú súťaž „Na bicykli
bezpečne“. Na túto súťaž sa zapojili všetky základné školy nášho
mesta. Cieľom súťaže bolo podporiť záujem detí o dopravnú výchovu,
rozšíriť vedomosti z pravidiel cestnej premávky a tým obmedziť
nehodovosť detí. Dopravnej súťaže sa zúčastnilo 56 žiakov-
14 družstiev z nášho okresu 5.-6. ročníkov ZŠ.

Súťažilo sa v krásnom prostredí v priestoroch pod vlekom TJ Slávia.
Pán Valentín Smolko, hospodár tohto areálu, nám ochotne
vyšiel v ústrety a všetko riadne pripravil k uskutočneniu súťaže.
Riaditeľom pretekov bol Mgr. Martin Blaško, riaditeľ ABC
CVČ, hlavným rozhodcom bol Mgr. Viliam Mihok, pracovník ABC
CVČ, ďalší rozhodcovia boli Daniela Ličková, Zlata
Bodnárová
, pracovníčky ABC CVČ a policajti z OO
PZ Svidník npor. Ing. Jaroslav Gbur, npor. Jozef Babjak, z OO
PZ Stropkov kpt. Mgr. Jozef Ševc, ppor. Albína Matkobišová
a Martina Sakarová. Družstvá boli štvorčlenné (2
dievčatá, 2 chlapci).
Dopravná súťaž pozostávala z 3 disciplín:
1. disciplína – teoretická časť: Každé družstvo
riešilo samostatne testové otázky z pravidiel cestnej premávky a
dopravných značiek.
2. disciplína – praktická časť: Pozostávala z jazdy
zručnosti na prekážkovej trati s vlastným bicyklom a technickej zručnosti
(popis bicykla, chyby na bicykli).
3. disciplína – výtvarná časť: Technika ľubovoľná
na tému: „Doprava očami detí“. Družstvá, ktoré doručili svoje práce
boli ohodnotené bonusom 5 bodov.
Umiestnenie: 1. miesto: CZŠ sv. Petra a Pavla – 9. družstvo-
186 bodov

2. miesto: ZŠ Konštantínová – 2. družstvo-
185 bodov

3. miesto: ZŠ Konštantínová – 4. družstvo –
184 bodov

Víťazi dostali krásne poháre, tričká s logom ABC CVČ a názvom
„Bezpečne na bicykli“ a diplomy. Na záver sa pani zástupkyňa riaditeľa
ABC CVČ Zlata Bodnárová všetkým poďakovala za zdarný
priebeh dopravnej súťaže a podujatie ukončila. Na koniec medzi učiteľmi,
policajtmi a organizátormi padla myšlienka o vytvorení dopravného ihriska
v krásnom areáli TJ Slávia, lebo bol veľký záujem detí o túto
súťaž. Je to na zamyslenie všetkých kompetentných, ktorí by túto
myšlienku mohli zrealizovať. Chceme sa všetkým poďakovať hlavne
pánovi Smolkovi za poskytnutie priestorov, pánom
policajtom z OOPZ Stropkov a OOPZ Svidník
za rozhodovanie a
učiteľom, ktorí pripravovali žiakov na túto nádhernú
súťaž.
-abccvc-

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter