Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deti spievali piesne pre Svätého Otca Františka

24. ročník
speváckej súťaže katolíckych škôl košickej arcidiecézy Pieseň pre sv.
Otca, ktorú organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci
s farnosťou a mestom Stropkov, sa konala vo štvrtok 23. mája v priestoroch
mestského kultúrneho strediska v Stropkove.

Prítomní boli jeho excelencia Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup
košickej arcidiecézy, riaditeľ arcibiskupského školského úradu
v Košiciach M. Jacko, viceprimátor P. Lehocký, prednosta MsÚ S. Humeník,
vedúci OŠK T. Kubička, riaditelia škôl i ostatní pozvaní hostia.
Prítomní boli tiež duchovní otcovia M. Kyšeľa, dekan rímsko-katolíckej
cirkvi v Stropkove, dekan grécko-katolíckej cirkvi v Stropkove S.
Tarasovič, otec J. Vojtila správca farnosti a rektor redemptoristov
v Stropkove, riaditelia a učitelia katolíckych škôl košickej
arcidiecézy.
„Pamätám si aj na tie prvé ročníky, ktoré sa u nás
konali,“
povedal viceprimátor P. Lehocký pri otváraní
24. ročníka súťaže.
Riaditeľ ZŠ na Konštantínovej ulici R. Jankanič, ako aj riaditeľ ZŠ
Hrnčiarskej A. Skala využili túto príležitosť, aby riaditeľke CZŠ sv.
Petra a Pavla v Stropkove M. Karašinskej zablahoželali k oceneniu Žena roka
2018 a odovzdali jej kytice. Vyjadrili tiež vďaku za výbornú spoluprácu
spoločne so želaním, aby vzťahy ostali na tak dobrej úrovni ako doteraz.
„Tento 24. ročník je istým spôsobom taký výnimočný. Je to
predjubilejný ročník, pretože o rok budeme sláviť štvrť storočnicu
tejto súťaže. Túto súťaž chápeme aj ako súťaž, ktorá má svoje
pravidlá a svoj štatút, ale predovšetkým ako takú slávnosť, ako oslavu
Boha, jeho matky Panny Márie a nášho veľpastiera. Spievali sme trom sv.
Otcom, dnes to bude Pieseň pre sv. Otca Františka. Želám vám, aby ste
spievali s radosťou a z čistého srdca, ale predovšetkým, aby bola pieseň
darom. Verím, že svojimi výkonmi dnes obdaríte nás
všetkých,“
znelo v úvodnom príhovore riaditeľky CZŠ sv.
Petra a Pavla M. Karašinskej. Dodala ešte, že sa pre jubilejný 25. ročník
pripravujú novinky, medzi ktoré určite patrí nový zborník a poďakovala
všetkým za výdatnú pomoc pri organizovaní tejto súťaže.
Predsedníčkou odbornej poroty bola Eva Zacharová, členkami poroty Marta
Polohová a Iveta Haburajová. Poslaním a zmyslom tejto súťaže je nielen
hudobná tvorivosť a spevácke umenie žiakov katolíckych škôl, ale aj
vzdanie holdu a vďaky nášmu veľpastierovi – rímskemu pápežovi. Takže
okrem odbornej stránky hodnotí odborná a nezávislá porota aj duchovnú
hodnotu prednesených výkonov.
„Oslovila som troch hudobných skladateľov, ktorí zhudobnili
texty básnikov a spisovateľov, medzi inými aj M. Rúfusa,“

priblížila E. Zacharová vznik zborníka, z ktorého si deti budú môcť
vyberať piesne do súťaže. „Táto súťaž bude mať také
veľké výročie, preto som sa rozhodla aj pre novú znelku. Poďakovanie
patrí všetkým tým, ktorí ju pomohli nahrávať,“
dodala E.
Zacharová.
„Porota skonštatovala zvyšujúcu sa úroveň speváckych
prejavov, najmä u tých najmenších, čiže v 1. kategórii. Vidno to aj na
tom, že udelili len dve bronzové pásma v duách v poslednej kategórii.
Zrejme túto kategóriu budúci rok zrušíme, podľa poroty je duo spev pre
takéto deti veľmi náročný. Oslovili nás ďalšie gréckokatolícke školy
s možnosťou súťažiť, tak to zrejme rozšírime o niekoľko škôl, nie
je ich veľa a sme si veľmi blízki, veď Sv. Otec je
spoločný,“
skonštatovala M. Karašinská.
Víťazmi sa oprávnene stali títo súťažiaci:
V prvej kategórii sa v zlatom pásme umiestnili Lucia Straková,
Rita Komišáková, Angela Renčíková a Barbora Nagyová.

V striebornom pásme sú Dorota Hrdinská, Kamila Maďarová,
Kristína Nastišinová a Eva Mária Pavlíková.

V druhej kategórii sa v zlatom pásme umiestnili Zdenka Dlhá,
Diana Salanciová, Zuzana Bačová, Sara Antolová, Ján Černiga, Marko
Kasarda, Ondrej Kolek a Lujza Jurčišinová – Kukľová.

V striebornom pásme sú Alica Hrdinská, Kamila Emília Macková,
Eliška Harčárová, Lucia Sečová a Katarína Varjanová.

V tretej kategórii umiestnenie v zlatom pásme získali Filip
Škripko, Laura Šlangová, Sarah Beľanová, Emma Mitriková, Terézia
Kertysová, Katarína Pristášová a Mária Hrubovská.

V striebornom pásme sa umiestnili Veronika Gočová, Sára
Holodňáková, Nikolett Dragoňová, Ema Chovancová, Karolína Hatoková,
Alžbeta Jurčišinová, Štefan Bartko a Anežka Petríková.

Štvrtá kategória a zlaté pásmo pre Emu Maťašovú a Lauru
Šlangovú, Katarínu Pristašovú a Dianu Jeňovú a tiež pre Máriu
Hrubovskú a Kristínu Jenčovú.
V striebornom pásme sa
umiestnili Ema Chovanová a Zuzana Krempaská, Eliška Harčarová a
Katarína Varjanová, Klára Gurová a Lujza Jurčišinová – Kukľová,
Ester Mária Pavlíková a Zuzana Bačová i Lucia Koribská a Katarína
Jiříčková.
V bronzovom pásme sa umiestnili Lenka
Šofranková a Kristína Dorková a tiež Dávid Peta a Veronika
Miková.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter