Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deti rozdávali vodičom jablká a citróny

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/21-jablko-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Generali Poisťovňa,
a. s. v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru vo Svidníku
vykonali minulý týždeň spoločnú dopravno-preventívnu akciu Jablko –
Citrón, zameranú na kontrolu dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti
jazdy vodičmi motorových vozidiel.</p>

<p>Vzhľadom na hustú premávku na hlavnom ťahu sa tento krát uskutočnila na
Chotčanskej ulici za účasti hliadky dopravnej polície OR PZ Svidník
v zložení npráp. Marcel Stupák a nstržm. Veronika Berežná, referenta
špecialistu VO OR PZ vo Svidníku kpt. Ing. Jaroslava Gbura, zástupcu
poisťovne Generali a. s. a desiatich žiakov ZŠ v Bukovciach.
<strong><em>„Celkom bolo zastavených a kontrolovaných 51 osobných a
nákladných vozidiel, z toho 35 mužov a 16 žien. Pravidlá cestnej
premávky porušilo 14 vodičov, z toho desať mužov a štyri ženy. žiaci
ZŠ Bukovce rozdávali disciplinovaným vodičom jablká, tým, ktorí porušili
dopravné predpisy, citróny. Celkom odovzdali 37 jabĺk a 14 citrónov. Pri
tejto dopravno-preventívnej akcii neboli zistené závažné dopravné
priestupky, ani iné trestné činy,“</em></strong> skonštatoval Jaroslav
Gbur. Akciu zhodnotili všetci zúčastnení ako veľmi úspešnú a potrebnú
z hľadiska prevencie v doprave pri dodržiavaní predpísanej rýchlosti
jazdy vozidiel a ohľaduplnosti správania sa vodičov motorových vozidiel
voči ostatným účastníkom cestnej premávky.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/21-jablko-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/21-jablko-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter