Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Desiaty ročník výstavy Betlehemy očami detí

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/05-betlehemy-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulú stredu sa
v našom meste uskutočnilo vyhodnocovanie medzinárodnej výstavy Betlehemy
očami detí, ktorú každoročne organizuje Mesto Stropkov – Odbor školstva
a kultúry a OÚ Krosno – Poľská republika. Tento rok to bol už desiaty
ročník spomínanej medzinárodnej vianočnej výstavy. Zapojili sa deti
základných škôl, ZUŠ F. Veselého, CZŠ sv. Petra a Pavla, klienti Domova
sociálnych služieb, Dom detí Božieho milosrdenstva, Komunitné centrum
v Stropkove ako aj žiaci z poľských škôl. Odborná porota v zložení
Kláry Gombárovej, Anežky Madzinovej a Domiciána Križanovského udelila
tieto ocenenia:</p>

<p><strong>I. kategória:</strong><br>
<strong>1. miesto Ema Lehocká</strong> (ZŠ Mlynská Stropkov),
<strong>Gabriel Porvazník</strong> (ZŠ Mlynská Stropkov), <strong>Natalia
Glód, Karolína Janeczek, Magdaléna Zajac</strong> (Poľsko).<br>
<strong>2. miesto Timotej Paňko</strong> (ZŠ Mlynská Stropkov),
<strong>Patrícia Knišová</strong> (ZŠ Mlynská Stropkov), <strong>Aleksandra
Lesniak</strong> (Poľsko).<br>
<strong>3. miesto Adam Roháč</strong> (ZŠ Mlynská Stropkov),
<strong>Amália Plavčáková</strong> (ZŠ Mlynská Stropkov), <strong>Timea
Petričková</strong> (ZŠ Mlynská Stropkov), <strong>Wiktor
Jestrzebski</strong> (Poľsko).<br>
Cena vedúceho OŠK: <strong>Sarah Stašková</strong> (ZUŠ F. Veselého,
6 r.), <strong>Elena Bujdošová</strong> (ZUŠ F. Veselého, 11 r.).<br>
Čestné uznanie: <strong>Bibiána Medvecová</strong> (ZŠ Hrnčiarska,
Stropkov), <strong>Terézia Mitrušková</strong> (ZŠ Mlynská, Stropkov),
<strong>Stanislav Pavlenko</strong> (ZŠ Mlynská, Stropkov), <strong>Brygida
Wierdak</strong> (Poľsko), <strong>Magdalena Świiatek</strong> (Poľsko).<br
/>
<strong>IV. kategória:</strong><br>
1.miesto <strong>Miroslav Škublík</strong> (DDBM Stropkov), 2. miesto
<strong>Jaroslav Majerník</strong> (DSS Stropkov), 3. miesto <strong>Martin
žolna</strong> (DSS Stropkov).<br>
<strong>Čestné uznanie: Marek Fedor</strong> (DSS Stropkov).<br>
Slávnostné vyhodnotenie súťaže priestorových prác sa uskutočnilo a
7. januára 2016 o 17:00 hodine v Historickom múzeu v poľskom mestečku
Dukla. Všetky súťažné betlehemy, ktoré boli vybraté na súťaž do
Poľska , boli ocenené a získali hodnotné ceny.<br>
<strong>Zoznam Betlehemov na výstavu do Poľska:</strong><br>
<strong>Ema Slivková</strong> (ZŠ Mlynská, Stropkov), <strong>Pavol
Meško</strong> (DSS, Stropkov), <strong>Lukáš Milan Ivančo (ZŠ Mlynská,
Stropkov), Veronika Vatehová (CZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov), Alexandra
Bartková (Komunitné centrum Stropkov)</strong><br>
Všetci získali v Poľsku popredné miesta a hodnotné ceny, ktoré si boli
osobne prevziať. <strong>Vyhodnotenie sa uskutočnilo v historickom múzeu
v poľskom mestečku 7. januára 2016.</strong><br>
<strong>foto: Laco Vateha</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/05-betlehemy-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/05-betlehemy-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/05-betlehemy-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/05-betlehemy-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter