Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Desiate jubilejné oceňovanie osobností

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V dlhodobej histórii
mesta Stropkov sa vždy začiatkom kalendárneho roka na prvom mestskom
zastupiteľstve odovzdávajú ocenenia mesta. Inak tomu nebolo ani tento rok.
V piatok, 22. januára v divadelnej stále OŠK pri MsÚ zasadlo slávnostné
mestské zastupiteľstvo, na ktorom si piati ocenení a folklórny súbor
prevzali svoje Čestné občianstva, Ceny mesta a Ďakovné listy.</p>

<p>Oceňovanie bolo tohto roku ozvláštnené o fakt, že išlo v poradí už
o desiate slávnostné udeľovanie ocenení. Po slávnostnom nástupe a
privítaní laureátov, vedenia mesta, poslancov ako aj zástupcov partnerských
miest a všetkých prítomných, primátor, Ondrej Brendza pristúpil
k udeľovaniu titulov. Čestné občianstvo samospráva udelila pátrovi
Jánovi Kočišovi, in memoriam, ktorý sa pričinil o šírenie dobrého mena
Stropkova, zásluhy, rozvoj a zveľaďovanie predovšetkým duchovnej stránky
nášho mesta. Druhým oceneným v kategórii čestného občianstva bol
stropkovský rodák, momentálne žijúci v Liptovskom Hrádku, Jozef Dušan
Hric. Okrem šírenia dobrého mena a zásluhám, mesto vďaka nemu zaznamenalo
dlhodobú pomoc a rast v oblasti filantropie, kultúry či športu. Za
celoživotnú tvorbu, výkony a významné výsledky v oblasti folklórnej
umeleckej činnosti, zviditeľňovanie a propagovanie mesta, si Cenu mesta
Stropkov prevzala speváčka, Mária Mačošková. Rovnakú cenu získala aj
úspešná stolná tenistka Eva Jurková, ktorá mesto a okres reprezentuje vo
športovej oblasti už dlhú dobu nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska.
Ďakovné listy si v piatok predpoludním prevzal aj Juraj Kunc a Folklórny
súbor Stropkovčan. Bývalému riaditeľovi podniku Tatra bola táto cena
udelená za rozvoj domáceho priemyslu, folklórnemu súboru v oblasti
kultúrneho diania a jeho rozvoj, ako aj šírenie dobrého mena mesta Stropkov.
Za všetkých ocenených sa prihovoril a úprimné poďakovanie vyslovil Jozef
Dušan Hric. <strong><em>„Vážený pán primátor, poslanci, predstavitelia
mesta, vzácni a ctení hostia, rodinní príslušníci ocenených, milí
Stropkovčania. Je pre nás ocenených veľkou cťou, že sme dnes mohli stáť
pred vami a prijímať jednotlivé ocenenia. Prijali sme ich a prijímame
s veľkou úctou a pokorou. Úctou predovšetkým k histórii mesta, ktoré ju
začalo písať v 12. storočí. Prvá písomná zmienka o tomto meste,
pochádza z marca 1404. V tomto období vznikali mestá kráľovské, banské
aj poddanské. Pokiaľ prvé dve z nich mali rôzne privilégiá a výsady a
teda aj prosperita týchto miest vychádzala z výsad a privilégií, mestá
poddanské, akým aj naše mesto Stropkov, vychádzalo z oveľa trvalejších
zásad, ktorými boli každodenná, zodpovedná poctivá práca tu žijúcich
desiatok obchodníkov a remeselníkov. S úctou prijímame tieto ocenenia aj
preto, že toto mesto prežilo aj rôzne vpády a kurucké vojny. Predovšetkým
po 2. sv. vojne zažilo aj vzdelanostný rozvoj a rozvoj spoločenského
života. S pokorou ho prijímame aj preto, a sme si vedomí, že namiesto nás
tu mohli stáť nejakí iní. Veď len v posledných rokoch toto mesto
preslávili také osobnosti ako hudobný skladateľ Alojz Čobej, akademický
maliar František Veselý, speváčka Beáta Dubasová, spisovateľka Ivana
Ondriová a celá plejáda športovcov, odchovancov stropkovského futbalu,
ktorí šírili meno mesta Stropkov nielen v bývalom Československu, ale aj
v Európe a vo svete. Sme preto veľmi radi, že pochádzame z tohto mesta,
ktoré má neľahkú históriu, ale dnes je pevnou súčasťou stropkovského
regiónu a má svoje nezastupiteľné miesto na mape Slovenska a v srdciach
občanov. Dnes, my ocenení, vychádzame z kruhu našich rodín do širokej
rodiny Stropkovčanov. Z tohto miesta sa chcem úprimne poďakovať vedeniu
Stropkova za toto krásne piatkové predpoludnie.“</em></strong><br>
<strong>Foto: V. Ivanko, Hričan, -jg-, -pet-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““
title=“A. Knežová za FS Stropkovčan – Ďakovný list“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=“J. Kunc – Ďakovný list“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“E. Jurková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“M. Mačošková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“M. Mačošková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=“E. Jurková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“M. Mačošková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“E. Jurková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-16.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-17.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-17.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-18.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-18.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-19.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-19.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“J. D. Hric – Čestné občianstvo“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-20.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-20.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-21.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-21.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-22.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-22.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-23.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-23.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-24.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-24.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-25.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-25.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-26.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-26.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-27.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-27.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-28.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-28.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-29.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-29.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-30.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-30.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-31.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-31.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-32.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-32.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-33.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-33.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“E. Jurková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-34.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-34.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-35.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-35.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=“M. Mačošková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-36.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-36.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“E. Jurková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-37.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-37.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-38.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-38.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-39.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-39.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-40.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-40.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-41.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-41.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-42.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-42.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-43.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-43.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-44.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-44.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-45.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-45.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-46.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-46.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-47.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-47.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-48.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-48.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“M. Mačošková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-49.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-49.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“E. Jurková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-50.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-50.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-51.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-51.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-52.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-52.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-53.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-53.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“M. Mačošková – Cena mesta“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-54.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/04-cena-54.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

<h3>životopisy ocenených osobností</h3>

<h3>ČESTNÉ OBČIANSTVO</h3>

<p><strong>Ján Kočiš – in memoriam</strong><br>
Páter Ján Kočiš sa narodil 23. apríla 1910 v Stropkove. Otec ho dal
učiť obuvníckemu remeslu u miestneho obuvníka. Majster ho často počul
spievať pobožné piesne a modlitby z omše, preto otcovi poradil, aby dal
chlapca študovať za kňaza. Otec sa s tou myšlienkou zveril tamojším
redemptoristom. V septembri 1924 odišiel ako 14-ročný obuvnícky učeň
Janko Kočiš do juvenátu redemptoristov v Libějoviciach. Po úspešnom
absolvovaní šiestich tried gymnázia v roku 1930 vstúpil do noviciátu
redemptoristov v Českých Budějoviciach. Ďalej študoval v Oborišti pri
Dobříši, maturoval v Prahe – Bubenči. Po maturite sa opäť vrátil do
Oborišťa. Tam sa celých šesť rokov venoval filozofickým a teologickým
štúdiám. Po treťom ročníku teológie, 29. júna 1938 bol v Prahe
vysvätený za kňaza. Keď o rok neskôr skončil teologické štúdiá,
páter provinciál, Ján Haderka ho poslal na Slovensko, do kláštora
v Stráži pri Poprade. Tu ho páter Lesák v druhom noviciáte zaučil do
misionárskeho umenia a vyskúšal si, ako chutí misionársky chlebík.
V Stráži neostal ani rok, lebo už v máji 1940 bol preložený do
Kostolnej. Práve v Kostolnej mal byť totiž zriadený prvý slovenský
juvenát. Ďalej putoval do kláštora v Podolínci, kde prevzal po pátrovi
Grigľovi ministerské kreslo. Z Podolínca bol aj na niekoľkých misiách,
napríklad v Jurgove a Vyšných Lapšoch. V Podolínci bol v roku
1941 zriadený juvenát. Od šk. roku 1942/43 učili juvenistov sami pátri.
Jedným z profesorov bol aj páter Kočiš. V lete 1943 bol preložený do
Bratislavy a neskôr na Staré Hory. Na Starých Horách horlivo pracoval
v kostole, kázal, spovedal a chodil na misie s p. Konkoľom. Tu prežil
ťažkú partizánsku jeseň a prechod frontu v roku 1945. V lete 1946 sa
opäť presťahoval do Podolínca, kde sa usadil na dlhší čas. V Podolínci
bol konzultorom pátra rektora Augustína Krajčíka. Od augusta 1948 bol
mimoriadnym spovedníkom Školských sestier sv. Františka v Podolínci. Bol
na rozličných výpomociach a dlhší čas pomáhal spovedať v čase pútí
na Starých Horách. V Podolínci učil aj náboženstvo na meštianke. Vo
februári 1950 znova prišiel na Staré Hory, kde ostal až do zrušenia
kláštorov. Ovládal päť cudzích jazykov a isté obdobie bol dokonca
misionárom v Číne.</p>

<p><strong>Jozef Dušan Hric</strong><br>
Pán Jozef Dušan Hric sa narodil 6. septembra 1947 v Stropkove, v rodine
Jozefa Hrica – automechanika a matky Anny – predavačky. Vyrástol spolu
so súrodencami, bratmi Karolom, Edkom a sestrou Vierkou. Základnú
deväťročnú školu vychodil v Stropkove. Po jej skončení v roku
1962 pokračoval v štúdiu na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej
v Liptovskom Hrádku, ktorú ukončil v roku 1966. Hneď po príchode do
Liptovského Hrádku aktívne hrával futbal a hokej za Telovýchovnú jednotu
Tesla Liptovský Hrádok. Po skončení Strednej priemyselnej školy mu miestni
športoví funkcionári ponúkli absolvovať vojenskú základnú službu
v blízkom Liptovskom Petre, aby počas trvania vojenskej základnej služby
mohol naďalej hrávať futbal a hokej za Teslu Liptovský Hrádok. Po jej
skončení mu opäť miestni športoví funkcionári ponúkli pracovné miesto
v TESLE Liptovský Hrádok, kde postupne prešiel od referenta odbytu až po
generálneho riaditeľa, predsedu Dozornej rady a spolumajiteľa firmy. V roku
1969 sa oženil s manželkou Oľgou, s ktorou spoločne vychovali tri dcéry
a majú tri vnúčatá. Od roku 1966 trvale žije v Liptovskom Hrádku. Od
roku 2011 ako adoptívni rodičia prostredníctvom adopcie na diaľku majú
v Keni dve adoptívne dcéry, ktorým uhrádzajú náklady štúdia a
živobytia. Počas pôsobenia v Tesle Liptovský Hrádok mu v roku
1996 ponúklo Ministerstvo dopravy a telekomunikácii funkciu riaditeľa sekcie
marketingu a obchodu v štátnom podniku Slovenské telekomunikácie
Bratislava, kde pôsobil v rokoch 1996 -1999. Vysokoškolské vzdelanie si
doplnil štúdiom popri zamestnaní v rokoch 1981-1986 na VŠE v Bratislave
a po jej skončení si rozšíril vzdelanie aj o postgraduálne
štvorsemestrové štúdium – Teória rozhodovania na tej istej vysokej
škole. V rokoch 1993 – 1996 pôsobil ako predseda Dozornej rady
slovensko-nemeckého podniku ALCATEL SEL – TLH so sídlom v Liptovskom
Hrádku. V roku 1995 absolvoval špecializovaný kurz MANAžMENT 1, určený
pre TOP manažérov na GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL, v roku
1996 výcvikový program TOP MANAžMENT v spoločnosti CONSULTING a v roku
1997 Rozvoj zručnosti manažéra v diplomacii a obchode – diplomatický
protokol na súkromnej škole jazykov a protokolu INTERLANG BRATISLAVA. Dve
funkčné obdobia pôsobil ako viceprezident Zväzu elektrotechnického
priemyslu SR.<br>
V roku 1998 so spoločníkom Petrom Valentom založili spoločnosti
TLH-Holding a.s. Bratislava a kúpili spoločnosť Tesla Liptovský Hrádok.
V nej potom pôsobil dva roky ako generálny riaditeľ a 15 rokov ako predseda
Dozornej rady spoločnosti. Od decembra 2015 pôsobí v spoločnosti Tesla
Liptovský Hrádok ako poradca predstavenstva a Dozornej rady. Je členom
podnikateľského združenia Klub 500 a jeho podpredsedom. Už druhé volebné
obdobie aktívne pôsobí ako člen Komisie výboru Národnej rady SR pre
podnikateľské prostredie – vo Výbore Národnej rady SR pre hospodárske
záležitosti.</p>

<h3>CENA MESTA</h3>

<p><strong>Mária Mačošková</strong><br>
Pani Mária Mačošková sa narodila 30. marca 1940 v Potôčkoch. Po
skončení základnej školy v roku 1956 bola úspešná v konkurze do
PUĽS-u v Prešove. Od 22. novembra 1956 až do 31. marca 1995 v tomto
súbore pracovala ako speváčka. Jej devízou bol hlas – dar od Boha, na
ktorý Marka Mačošková stavila a takmer polstoročie sa stal jej chlebom.
Z malej dedinky Potôčky, kde zvlášť v povojnových rokoch panovala bieda,
vhupla do sveta, ktorý bol dovtedy pre ňu veľkou neznámou. Láska k spevu
u nej začala klíčiť už v rannom detstve, keď sa nechávala unášať
krásou mamkinho hlasu. V školských rokoch sa láska postupne začala meniť
na vášeň. V PUĽS-e Marka pochopila, že cesta speváčky v profesionálnom
súbore nie je ľahká a vôbec nie je taká, akú si ju vysnívala. Povolanie
speváčky je veľmi náročné. Pokiaľ je človek slobodný a má iba svoju
prácu, nevznikajú pre neho väčšie komplikácie, ale ak má rodinu, to už
je o niečom inom. Mária vychovala dvoch synov, Juraja a Ivana. Pomáhala jej
pri tom rodina. Počas svojej kariéry musela neustále absolvovať zájazdy
doma i v zahraničí. K jej prvým zájazdom patrila Zakarpatská oblasť
Sovietskeho zväzu, cesta do Tunisu, viackrát účinkovala v Holandsku,
Dánsku, Nórsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Juhoslávii, Grécku a
ďalších štátoch Európy. Spievala v Spojených štátoch amerických,
Kanade a desaťkrát v Sovietskom zväze. Dodnes spieva a svojím hlasom zdobí
mnohé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. Patrí k najvýznamnejším
osobnostiam kultúrneho života Rusínov v našom kraji a na Slovensku. Jej
poslucháčov neubúda, práve naopak. Tento rok pani Mária Mačošková
oslávi 60. výročie speváckej kariéry.<br>
V roku <strong>1978</strong> bol Márii Mačoškovej udelený titul Vzorný
pracovník kultúry, <strong>1985</strong> si v Prahe z rúk predsedu vlády
ČSSR prevzala čestný titul Zaslúžila umelkyňa,
<strong>2006</strong> získala Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja
za celoživotný prínos pre rozvoj kultúry a propagáciu ľudovej piesne doma
a v zahraničí, <strong>2010</strong> jej mesto Prešov udelilo Cenu
primátora, za významný prínos k šíreniu ľudového umenia a dlhoročnú
reprezentáciu mesta doma i v zahraničí, <strong>2014</strong> jej Krajská
rada Matice slovenskej Prešovského kraja udelila ďakovný list za vynikajúcu
prezentáciu slovenského a rusínskeho ľudového umenia.<br>
V roku <strong>2015</strong> bol Márii Mačoškovej udelený post čestnej
členky Folklórnej únie na Slovensku za celoživotné dielo, naplnené
nezastupiteľnou umeleckou prácou v prospech umelecky tvorivého prínosu
v reprezentácii ľudových piesní a tradičnej ľudovej kultúry doma
i v zahraničí. V tom istom roku, pri príležitosti svojho životného
jubilea, získala Cenu primátora mesta Svidník a spolu s akad. maliarom
Petrom Kocákom slávnostne otvorili zrekonštruované kultúrne stredisko
v Stropkove.</p>

<p><strong>Eva Jurková</strong><br>
Slečna Eva Jurková sa narodila 24. marca 1995 vo Svidníku. Stolný tenis
začala hrať spoločne so sestrou Ľudkou už ako päť ročná. Prvý až
štvrtý ročník navštevovala na Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla
v Stropkove. Ako dvanásťročná prestúpila na osemročné športové
gymnázium v Košiciach, ktoré pred dvoma rokmi úspešne ukončila.<br>
Od svojich piatich rokov cestovala na tréningy do Michaloviec aj
tri-štyrikrát do týždňa, k trénerovi Andrejovi Dzelinskému. Celý
tréning bol vedený ako zábava, až neskoršie začali tréningy mat‘ úplne
iný charakter. Eva je takmer nepočujúca a aj napriek svojmu hendikepu sa
ukázala ako veľmi chápavá, usilovná a talentovaná športovkyňa. Prvý
úspech prišiel už čoskoro, keď ako najmladšia žiačka v Ružomberku
získala striebornú medailu. Reprezentovala Slovensko vo všetkých vekových
kategóriách. Teraz je reprezentantkou v kategórii žien. Od 6. –
10. apríla sa zúčastní kvalifikácie na Olympijské hry v Turecku.<br>
Súťaží aj s nepočujúcimi športovcami a je dvojnásobná Majsterka
Európy v dvojhre a mixe z roku 2015 v Rakúskom Badene. V júli sa
uskutočnia Majstrovstvá sveta nepočujúcich športovcov a má tie najvyššie
ciele. Vo svojich dvadsiatich rokoch precestovala 40 krajín sveta. Najviac sa
jej však páčilo v Číne. Od roku 2000 je pod stálym vedením trénera
pána Andreja Dzelinského. Táto mladá športovkyňa má za sebou množstvo
úspechov. Eva je osemnásťnásobná Majsterka Slovenska v mládežníckych
kategóriách. Získala zlatú medailu v družstvách na medzinárodných
majstrovstvách na Malte, na Medzinárodných majstrovstvách v Egypte si vo
štvorhre vybojovala 2. miesto. Je taktiež medailistkou na Medzinárodných
majstrovstvách kadetov v Poľsku a Španielsku, majsterka Slovenska
v družstvách s tímom Topoľčany v Extralige žien, či bronzová
medailistka v družstvách s Poľským klubom Nadarzyn v Poľskej extralige.
Dvakrát sa stala vicemajsterkou Slovenska jednotlivcov v kategórii žien a
raz majsterkou v mixe. Eva Jurková bola taktiež účastníčka Majstrovstiev
sveta žien v Holandsku, Japonsku, v Číne a koncom februára cestuje do
Malajzie. Z Deaflympiády v Sofii si priniesla bronzovú medailu, v Badene sa
stala majsterkou Európy v dvojhre a mixe nepočujúcich športovcov. V roku
2015 získala titul Najúspešnejšia športovkyňa Slovenska nepočujúcich
športovcov v kategórii žien. V súčasnosti je hráčka Poľskej 1. ligy
v Krosne a reprezentantka Slovenskej republiky.</p>

<h3>ĎAKOVNÝ LIST</h3>

<p><strong>Juraj Kunc</strong><br>
Pán Juraj Kunc sa narodil ako druhé dvojča zo štyroch detí
v maloroľníckej rodine 24. apríla 1947 v obci Kelča, kde strávil aj
svoje detstvo a mladosť. Po skončení deväťročnej školy začal študovať
v roku 1962 na strednej priemyselnej škole strojníckej v Snine, ktorú
ukončil v roku 1964 a nastúpil na štúdium Vysokej školy technickej,
fakulta strojníctva v Košiciach. Tú ukončil v roku 1971 so ziskom titulu
strojný inžinier. V tom istom roku sa aj oženil. Pracovať začal od
1. októbra 1971 v podniku Bukóza Vranov nad Topľou. Od decembra 1971 do
decembra 1972 si plnil povinnú vojenskú službu. V júli 1972 nastúpil do
podniku Kovo – Drevo Stropkov, ktorý bol 1. januára delimitovaný na
podnik Tatra. Tu postupne vykonával funkcie konštruktér, vedúci technickej
prípravy výroby, výrobný dispečer, výrobnotechnický námestník
riaditeľa a od 1. januára 1981 pôsobil ako riaditeľ závodu až do
31. januára 1991, kedy požiadal o uvoľnenie z funkcie a nastúpil znova na
pozíciu vedúceho technickej prípravy a to až do roku 1993, kedy sa rozhodol
z podniku odísť. V susednej Českej republike si založil vlastnú firmu,
ktorá sa zaoberala strojárenskou výrobou a neskôr pracovnú agentúru,
ktorá zamestnávala aj občanov Slovenska. Počas praxe v podniku Tatra
získal viacero ocenení. Najviac si však váži ocenenie ministra Bahylu pri
príležitosti 10. výročia vzniku Tatry v Stropkove „najlepší pracovník
ministerstva všeobecného strojárenstva.“ Popri práci, ak mu to čas
dovolil, sa staral o rodinu. S manželkou vychovali dve šikovné dcéry Janku
a Ľubicu. V súčasnosti sa teší zo štyroch vnúčat. Momentálne je na
dôchodku, užíva si voľno, relaxuje v záhradke, ktorá je jeho koníčkom a
potešením.</p>

<p><strong>Folklórny súbor Stropkovčan</strong><br>
V meste Stropkov už 24 rokov aktívne pôsobí FS Stropkovčan. Vznikol
v roku 1992 zlúčením FS Teslák a FS Ondava. Oba folklórne súbory po roku
1990 zanikli, a preto sa mesto Stropkov na podnet Anny Knežovej a Michala
Derca rozhodlo urobiť ústretový krok pre mladých záujemcov o udržiavanie
a šírenie kultúrnych hodnôt nášho regiónu a pri Mestskom kultúrnom
stredisku v Stropkove spoločne založili FS Stropkovčan. Umeleckou vedúcou
sa stala Anna Knežová, organizačnou vedúcou Anna Jenčová a vedúcim
hudobnej zložky Michal Derco. Členmi súboru boli prevažne študenti
Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Stropkove, v ktorého
priestoroch sa až do roku 2000 konali i nácviky súboru. Po roku 2000 sa FS
presťahoval do priestorov MsKS a novou organizačnou vedúcou súboru sa stala
Anežka Madzinová. Od roku 2007 je zriaďovateľom folklórneho súboru OZ
Stropek. Umeleckou vedúcou súboru je Anna Knežová a organizačným vedúcim
a vedúcim tanečnej zložky Matej Knežo. Do roku 2014 bol vedúcim hudobnej
zložky Ján Majurník a dlhoročným primášom Ján Renčko. Vo svojej
činnosti sa súbor zameriava na vyhľadávanie, zbieranie, uchovávanie,
scénické spracovávanie a propagovanie folklórneho bohatstva ľudových
zvykov, piesní a tancov zo zemplínskej a šarišskej oblasti. V jeho radoch
sa vo všetkých zložkách už vystriedalo vyše <strong>1 200 mladých
ľudí,</strong> ktorí popri štúdiu či zamestnaní cieľavedome rozvíjali
svoj talent, prospešne využívali svoj voľný čas, poznávali, šírili
ľudové umenie a odovzdávali ho ďalším generáciám. Počas svojho
pôsobenia folklórny súbor získal i mnohé domáce a zahraničné ocenenia.
Doteraz súbor naštudoval 22 choreografií, s ktorými sa prezentoval nielen
na Slovensku, ale aj za hranicami.<br>
Folklórny súbor Stropkovčan počas svojho pôsobenia zviditeľňoval Stropkov
i Slovensko na mnohých medzinárodných folklórnych festivaloch, podujatiach,
ale participoval i na rôznych medzinárodných projektoch. Slovenské
folklórne bohatstvo mohli diváci v podaní FS Stropkovčan vidieť
v mnohých krajinách sveta. Súbor sa predstavil päťkrát v Bulharsku,
päťkrát v Anglicku, päťkrát v Turecku, dvakrát v Nemecku,
v Holandsku, Portugalsku, na Cypre, v Srbsku, Grécku, Rumunsku, Taliansku,
Nórsku, Slovinsku a veľmi často vystupuje v susednom Poľsku. Z radov FS
Stropkovčan už vyšli mnohí tanečníci a muzikanti, ktorí pokračovali
v štúdiu hudby a tanca, založili si vlastné kapely, detské súbory a
šíria ľudové umenie. Vďaka nadšeniu, elánu a vytrvalosti všetkých
členov, FS Stropkovčan i napriek mnohým problémom existuje a svojou
činnosťou, najmä vystúpeniami doma i v zahraničí, prináša radosť a
potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia, lebo človek musí žiť
nielen prácou, nielen chlebom, ale musí žiť i srdcom, dušou, zábavou a
umením.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter