Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Desatoro dobrého starostu

<h3>Uplynuli dva roky od komunálnych volieb

Druhé volebné obdobie primátorovania Petra Obrimčáka sa v utorok
27. novembra prehuplo do druhej polovice. Jeden z našich čitateľov nám pri
tejto príležitosti zaslal zaujímavý príspevok z čias prvorepublikového
Československa. Učebnica Občianskej náuky a výuky pre meštianske
školy
z roku 1936 obsahuje aj odporúčania, ktorými by sa mali
vtedajší predstavitelia miest a obcí riadiť. Starostovské desatoro spred
takmer 80 rokov má však určite čo povedať aj súčasným prvým mužom
samospráv na Slovensku.
Desatoro dobrého starostu
1. Si starostom nielen tých občanov, ktorí ťa volili, ale aj tých, ktorí
ťa nevolili.
2. Dôvera spoluobčanov ťa postavila na čelo obce. Byt prvým občanom
v obci je veľké vyznamenanie. Sľúb sám sebe na svoju česť a svedomie,
že túto dôveru nesklameš!
3. Práve tak nerozlišuj pri výkone svojho čestného úradu príslušníkov
rôznych politických strán – máš v nich vidieť len občanov!
4. Usiluj podľa síl a možností obce, aby si uľahčil život starých,
chudobných a práceneschopných občanov!
5. Podporuj všetko, čo napomáha školstvu tvojej obce. Nič lepšieho ako
dobré vzdelanie, okrem zdravia, nemôžeme želať našim deťom.
6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu, ktorá poskytuje ušľachtilú zábavu a
vzdelanie občanov!
7. Máš byť úprimným priateľom všetkého, čo skrášľuje a zveľaďuje
zdravotnú úroveň obce. Zasadiť dobrý strom na správnom mieste znamená
vykonať dobrý skutok!
8. Vynasnaž sa osvojiť si čím skôr najdôležitejšie právne predpisy a
zákony, aby si na nič nezabudol, čo by mohlo byť obci na prospech!
9. Obecný majetok spravuj a nakladaj s ním opatrnejšie a úzkostlivejšie
ako so svojím vlastným majetkom. Ak pregazduješ zo svojho, bude to tvoja
škoda, ak premárniš obci, bude stratená tvoja česť!
10. Dávaj obci pekný príklad nielen dobrého starostu, ale aj riadneho
občana v súkromnom živote. Jediný tichý príklad máva väčšiu cenu ako
mnoho rečí a veľké kázanie!
-č-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter