Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Denný stacionár Stropkov

Klienti a zamestnanci z denného stacionára Stropkov sa v stredu
9.novembra 2016 zabávali na koncerte Marky Mačoškovej, ktorá oslavovala
60. ročné jubileum spevu. Hlavným moderátorom bol Jožko Jožka pri ktorom
sme zažili kopec zábavy. Celý program sa niesol v radosti a veselosti. Po
vystúpení sme oslovili Marku a poprosili o osobné stretnutie s nami. Peknou
červenou ružičkou, ktorá vystihuje aj samotnú Marku, sme zablahoželali
k jej jubileu a popriali všetko dobré a veselé do ďalšieho života. Veľmi
pekné stretnutie a spomienky bolo pre nás obohatením. Na záver sme si
spoločne zaspievali jednu z jej piesní, Pila ja palinku. V stredu,
16. novembra 2016, sa v Košiciach stretlo približne 600 zamestnancov,
klientov, dobrovoľníkov a priateľov charít z celého Slovenska, aby sa pri
príležitosti sviatku svätej Alžbety poďakovali aj vyprosovali si milosti
pre svoju prácu. Boh nech požehnáva svoje dielo. Charita, blízko pri
človeku.
Džavoronková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter