Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň Zeme

„Pozrite sa hlboko do prírody a potom všetko pochopíte
lepšie.“

(Albert Einstein)

Aj planéta Zem má svoj sviatok. Ide o ekologicky motivovaný sviatok,
upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Svojimi
aktivitami výrazne zasahujeme do toho, ako vyzerá príroda a svet okolo nás.
Meníme štruktúru krajiny, ťažíme lesy, likvidujeme mokrade, lúky a
ostatné cenné biotopy, odstraňujeme brehové porasty, znečisťujeme prírodu
odpadom. Je preto potrebné aby si každý z nás, aj celá spoločnosť
uvedomila dôležitosť svojho správania sa ku krajine a ku svojmu životnému
prostrediu.
V modernom ponímaní sa už sviatok nespája s oslavami príchodu jari počas
jarnej rovnodennosti, Deň Zeme postupne získal silný ekologický rozmer.
Dátum prvej oslavy bol stanovený na 22. apríla 1970, kedy vedci, hlavne
ekológovia v USA upozorňovali na krehkosť a zraniteľnosť Zeme. Vyzvali
ľudí na celom svete ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so
všetkým, čo ju robí jedinečnou.
A čo môžeme pre planétu Zem urobiť my dnes? Ekologickým barbarstvom sú
jednorazové igelitové tašky, či plastové fľaše, ktoré sa budú
rozkladať aj stáročia. Skúsme ich používanie aspoň obmedziť. Dnešný
svet a jeho fungovanie hádam ani nie je možný bez energie. Majme však na
pamäti svetlo zhasínať a spotrebiče vypínať. A ak máte záhradu,
nájdite voľné miesto a skúste vysadiť strom. Príroda sa vám jedného dňa
určite poďakuje.
Možno nezachránime úplne celý svet, ale budeme pozitívnym vzorom pre naše
bezprostredné okolie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter