Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň PSK – 30 rokov Nežnej revolúcie v DSS v Stropkove

12. novembra 2019 sa v Domove sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná
80/50 niesol v duchu spomienok na novembrové udalostí spred
tridsiatich rokov.

Prostredníctvom fotodokumentácie, prezentácie, spomienkovej besedy a
dokumentárneho filmu sme si pripomenuli a nanovo oživili okamihy, ktoré sme
prežívali počas novembra 1989.
Zozbieraná bohatá výstava dobových fotografií zachytávala revolučné
udalosti odohrávajúce sa v uliciach a na námestí nášho mesta, ako aj
hlavných aktérov vtedy sa formujúcej organizácie Verejnosť proti násiliu.
Slovným prejavom nám pán Pavol chronologicky zhrnul udalosti Nežnej
revolúcie, pán Miroslav zaspieval a zahral pieseň Sľúbili sme si lásku. Za
štrngotu kľúčov sme sa k nemu všetci pripojili. Dokumentárny film nám
autenticky priblížil vývoj historických faktov, ktoré predchádzali vzniku
demonštrácií v uliciach. Nakoniec sme sa v príjemnej atmosfére pohostili
retro maškrtami.
To, ako žijeme dnes je výsledkom vývoja historických udalostí, na ktoré
nezabúdame, ale radi si ich nanovo pripomíname.
Veľké poďakovanie patrí všetkým zamestnancom a klientom, ktorí sa na
príprave dňa podieľali. Ďakujeme aj našim sponzorom, p. Manduľovi za
poskytnutie fotografií a p. Pecuchovi za retro občerstvenie.
-dss-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter