Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň Prešovského samosprávneho kraja 2019 s dotykom Nežnej revolúcie

Verejnosť má opäť po roku možnosť spoznať Prešovský kraj netradične
a viac neformálnejšie než zvyčajne. V utorok 12. novembra v rámci Dňa
Prešovského samosprávneho kraja svoje dvere otvorí Úrad PSK, spolu s ním
sa verejnosti predstavia aj inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti
krajskej samosprávy. Návštevníkom po celom kraji ponúknu sprievodný
program múzeá, galérie, divadlá, knižnice, ako aj zariadenia sociálnych
služieb a stredné školy.

Tohtoročná prezentácia kraja a inštitúcií v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK sa nesie v atmosfére reflektujúcej na obdobie spred
30 rokov. Tematicky ladený Deň PSK venovaný Nežnej revolúcii tak
verejnosť symbolicky prenesie do roku 1989, ktorý Slovensku priniesol zmenu
režimu a zrod demokratického štátu.
Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja so sídlom na Námestí mieru
2 v Prešove významnú udalosť priblíži jedinečné vystúpenie žiakov a
umelcov z regiónu. Spolu 35 účinkujúcich predstaví program tvorený
zborovým spevom, pásmom rebelských veršov a gitarovými aranžmánmi. V ich
podaní zaznejú známe hity viažuce sa k Nežnej revolúcii či pamätné
štrnganie kľúčov, revolučnú atmosféru posilní videoprodukcia
s autentickými zábermi zo 17. novembra.
V čase od desiatej do štrnástej hodiny budú mať návštevníci možnosť
nahliadnuť aj do zasadačky predsedu kraja, vyskúšať si županskú stoličku
či zúčastniť sa otvorenej diskusie s vedením kraja. Bonusom bude
vyhotovenie fotografií na počkanie ako spomienky na aktuálny ročník Dňa
PSK.
Samozrejmosťou tohtoročného podujatia sú debaty s úradníkmi jednotlivých
odborov symbolicky pri káve a simulované zasadnutie zastupiteľstva pre
žiakov stredných škôl vo veľkej zasadačke úradu. Na jeho dvoch
poschodiach budú zároveň sprístupnené dve fotografické výstavy. Putovná
výstava Krajskej organizácie cestovného ruchu Choď a foť prinesie vo
výbere najzaujímavejšie miesta nášho kraja. Druhá výstava zaznamenáva
fotografický prierez vychádzajúci z kľúčových udalostí revolučného
roka 1989.
Zaujímavý program počas Dňa Prešovského samosprávneho kraja ponúknu
inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Už tradične vstupné
zdarma chystajú krajské múzeá a galérie, bezplatné zápisné či
odpustenie sankčných pokút regionálne knižnice. Pre verejnosť budú
v kultúrnych inštitúciách k dispozícii komentované prehliadky výstav a
expozícií, odborné prednášky či otvorené depozitáre. V knižniciach
burzy kníh, besedy so zaujímavými osobnosťami regiónu a pútavé exkurzie,
v osvetových strediskách dielne remeselnej výroby a tvorivé workshopy.
So špeciálnou ponukou prichádzajú hvezdárne v Prešove, na Kolonickom
sedle a v Roztokoch. Záujemcovia tu budú môcť už 11. novembra a zo
záznamu aj nasledujúci deň pozorovať mimoriadny nebeský úkaz – prechod
planéty Merkúr pred Slnkom.
Atraktívny program, ako aj symboliku „Nežnej“ prinesú mnohé filmové
projekcie, s ktorými sa verejnosti predstavia aj župné stredné školy.
V tých nebudú chýbať interaktívne hry na tému socializmu, kvízy a
súťaže. Školy ponúknu informácie o štúdiu, o svojich učebných
odboroch, ako aj otvorené hodiny občianskej náuky, besedy s poslancami
krajského zastupiteľstva, diplomatmi či veľvyslancami a spomienkové
dišputy k Nežnej revolúcii.
Svoje dvere otvoria návštevníkom už tradične zariadenia sociálnych
služieb po celom kraji. Okrem prehliadky priestorov predstavia svoje ergodielne
a v rámci nich originálne remeselné zručnosti. Do tohtoročného stretnutia
s verejnosťou pritom vnesú aj dotyk Nežnej revolúcie. Stane sa tak
v podobe kultúrnych vystúpení, videoprezentácií, besied,
medzigeneračných diskusií, ale aj výrobou symbolov spájajúcich sa
k revolučnému roku 1989. Pripravené sú i workshopy či názorné ukážky
práce s prijímateľmi v podobe fyzioterapie a canisterapie s možnosťou
interaktívneho zapojenia návštevníkov do jednotlivých činností.
Podrobný prehľad podujatí nájdete na webe PSK v sekcii podujatia.
Informácie spolu so súťažou o zaujímavé ceny nájdete aj na fb profile
samosprávneho kraja.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter