Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň počatého dieťaťa v stropkovských uliciach

Deň počatého dieťaťa je
informačnou kampaňou pod záštitou občianskeho združenia Fórum života,
ktorá má na Slovensku už 15-ročnú tradíciu. Okrem Dňa zápasu za ľudské
práva si 25. marca pripomíname aj práva nenarodených. Snahou kampane je
zdôrazniť, že život sa začína od počatia a podľa Ústavy SR, článku
15, je každý život hodný ochrany pred narodením.

„Naša škola sa do tejto kampane zapája každoročne od jej
počiatku. V prvých rokoch to bola viac vnútorná záležitosť školy, ale
keďže sme pociťovali, že je potrebné urobiť pre to čosi viac, už tretí
rok vychádzame do ulíc nášho mesta, aby sme oslovili čo najviac ľudí bez
ohľadu na vierovyznanie a vyrušili ich z bežne zaužívaných stereotypov
myslenia,“
priblížila riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla M.
Karašinská.
Biela stužka, ktorú pripínali žiaci – dobrovoľníci z CZŠ sv. Petra a
Pavla obyvateľom mesta Stropkov, je symbolom kampane „Veríme,
že mnohým pripomenie vďačnosť za svoj vlastný život a potrebu chrániť
tých najslabších už od počatia. Okrem stužiek sme rozdávali aj
informačné letáky s tohtoročným sloganom: Už žijem! Záleží na tom?,
balóny a perníkové srdiečka zhotovené žiakmi a učiteľmi našej
školy,“
dodala M. Karašinská.
Žiakov spolu s riaditeľkou školy každoročne prijíma primátor mesta
Stropkov Ondrej Brendza, ktorý je tejto myšlienke veľmi naklonený.
„Neobišli sme ani ďalších predstaviteľov štátnej správy
v našom meste. Zrejme si už ľudia na túto kampaň v uliciach zvykli,
pretože boli veľmi príjemní a oproti minulým rokom sa od nás neodvracali a
nebočili. Prekvapila nás istá staršia pani, ktorá pred niekoľkými rokmi
dostala bielu stužku od dobrovoľníkov vo Viedni a so slzami v očiach nás
poprosila o spoločnú fotografiu, aby ju mohla poslať svojej vnučke do
Rakúska s tým, že aj v Stropkove sú ľudia, ktorí takýmto spôsobom
bojujú za práva nenarodených detí,“
uviedla M. Karašinská
s tým, že ich potešilo aj vyjadrenie istého pána na adresu našich
žiakov:
Zvykli sme si, že pred poštou stoja ľudia s pokladničkou a vyberajú
„milodary“. Dnes, keď som siahol do vrecka, prekvapili ma slová malej
slečny. „Ujo Stano, nám nedávajte peniaze“.
Pripli mi stužku. „A čo za to,“ pýtam sa.
„Pomodlite sa za tie deti“. Bol som v pomykove,
nevedel som o čo ide. Pri obede som si prečítal leták, ktorý mi vtisli do
ruky. Na chvíľu som prestal obedovať a pomodlil som sa aj za túto mládež,
nech jej pokora a úcta, s akou rozdávali stužky, ostane aj v dospelosti.
Možno fakt spejeme k lepšej budúcnosti!
„Áno, aj to je zmyslom kampane, učiť mladých ľudí slušne a
s pokorou získavať pre dobro aj ostatných. Pretože ak si nedokážeme
vážiť život od počatia, nevážime si ani svoj vlastný život. A na
každom živote predsa záleží!,“
dodala v závere
riaditeľka CZŠ M. Karašinská.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter