Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň otvorených dverí v Dome detí sa stretol s pozitívnymi ohlasmi

Minulý piatok sa v priestoroch Domu detí Božieho milosrdenstva
uskutočnil Deň otvorených dverí. Touto akciou chceli pracovníci zariadenia
prostredníctvom výstavy prác klientov, prezentácie, ale aj prehliadky
denného stacionára, priblížiť verejnosti bežný deň v živote ľudí
s mentálnym postihnutím.

„Pre mňa, ako rodiča dieťaťa s mentálnym postihnutím je
podstatné, že naše deti nie sú ani horšie ani lepšie ako tie zdravé, sú
len trochu iné. Teší ma, že verejnosť prijala túto akciu
s nadšením,“
skonštatovala riaditeľka Domu detí Božieho
milosrdenstva Anna Čurilová.
Prípravou podujatia už niekoľko týždňov vopred žili všetci zamestnanci
zariadenia, ktoré slúži klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím.
„Najskôr sme rozmýšľali o tom, že pre návštevníkov
pripravíme nejaký kultúrny program. Potom sme sa však zhodli v tom, že
bude oveľa lepšie ukázať ľuďom, ako vyzerá bežný deň v našom
zariadení, aby videli, čo sa tu ozaj každý deň deje. Počas Dňa
otvorených dverí naši klienti ako každý iný deň absolvovali
rehabilitáciu, masáže, rôzne cvičenia. V dennom stacionári sme mali
výtvarnú činnosť, lebo momentálne pripravujeme výrobky, ktoré budeme
ponúkať na vianočných trhoch,“
uviedla vychovávateľka Jana
Peľaková. Návštevníci si okrem prezentácie 4-ročnej činnosti DDBM so
záujmom prezerali výstavku výrobkov a ručných prác klientov, svoje
postrehy, pocity a želania mohli napísať do pripravenej kroniky. Osadenstvo
„domčeka“, ako toto zariadenie bežne nazývajú, pripravilo pre všetkých
hostí malé pozornosti v podobe vianočných pozdravov a medovníčkov, ktoré
vyrobili šikovní klienti zariadenia, nechýbali ani vynikajúce koláče
z dielne rodičov klientov a samozrejme, malé občerstvenie.
Jana Peľaková nám opísala, ako vyzerá bežný deň v „domčeku“.
„Máme 13 klientov vo veku od 4 do 36 rokov. Pracujeme na
základe týždenných plánov, každý klient má individuálny program.
Vychovávatelia ho musia prispôsobiť každému klientovi zvlášť najmä
s ohľadom na stupeň mentálneho postihnutia a vek. Jeden deň je pracovná
činnosť, ďalší výtvarná, hudobná, redakčná rada, bábkové divadlo.
Základom činnosti je pracovná terapia a rehabilitácia. Je dôležité, aby
sa s klientom sústavne pracovalo. Ale nie každý klient sa zúčastňuje
každej činnosti. Delíme si ich na skupiny. Hlavná činnosť sa vykonáva
v dennom stacionári, kde máme spálňu, relaxačnú miestnosť a triedu,
ktorá je vybavená pomôckami Márie Montessori. Tie slúžia na rozvoj
jednoduchých činností, motoriky, zmyslovej výchovy, na slovenský jazyk,
matematiku, kozmickú výchovu a pracovnú výchovu. Väčšina detí, pokiaľ
sa u nich jednotlivé návyky nerozvíjajú, tak zabudnú aj to, čo vedeli.
Musí sa s nimi stále pracovať, lebo v dlhodobej pamäti si veľa vecí
nedokážu uchovať.“
Pýchou zariadenia je aj rehabilitačná
miestnosť, ktorú sa podarilo vybaviť modernou hydromasážnou vaňou,
masážnym stolom, špeciálnou terapeutickou lampou a masážnym prístrojom.
Deti si pobyt na rehabilitácii nevedia vynachváliť. Rehabilitačná
pracovníčka sa venuje podľa vopred vypracovaného plánu každému
individuálne.
Deň otvorených dverí priviedol do Domu detí Božieho milosrdenstva
predstaviteľov mesta, štátnej správy, žiakov stropkovských škôl, ale aj
všetkých ostatných, ktorým nie je ľahostajný život
hendikepovaných ľudí.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter