Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň otcov

<p>Denné centrum pri MsÚ v Stropkove zorganizovalo pri príležitosti Dňa
otcov športovo-spoločenské popoludnie v priestoroch Slávia Stropkov. Za
priaznivého počasia v krásnom prostredí sme pripravili súťaž v hode
medicinbalom na diaľku, kopnutím lopty do minibránku a hode loptičkami na
terč. Prvé miesta u mužov a žien boli odmenené vecnými cenami. Po
skončení súťaže nasledovalo posedenie pri opekačke, dobrom chladenom
pivečku a príjemnej muzike, začo vďačíme harmonikárke pani Blichovej,
pánovi Dercovi a členovi výboru pánovi Kavkovi. Touto cestou za dobrú
náladu a príjemné posedenie ďakujeme jedinému dlhoročnému na duchu
bohatému sponzorovi Ing. Stanislavovi Kolcunovi.<br>
<strong>Výbor Denného centra</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/27-den-otcov-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/27-den-otcov-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter