Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Deň otcov v Dennom centre

Výbor Denného centra pri MsÚ Stropkov zorganizoval pri príležitosti
sviatku DŇA OTCOV posedenie v príjemnom prostredí POD VLEKOM. Napriek
tropickému počasiu sme sa zišli v hojnom počte. Naše pozvanie prijali
primátor mesta O. Brendza, zástupca primátora P. Lehocký a riaditeľ
mestského podniku Služba D. Lukáč. Úvodné privítanie a prejav predniesol
predseda výboru J. Verba, ktorý stručne vyzdvihol postavenie otca v rodine.
Nasledoval príhovor primátora, ktorý milými slovami vyjadril vďaku a úctu
naším otcom. Celé posedenie sa nieslo v dobrej nálade, družnej debate, pri
opekanej klobáse a dobre chladenom pive do večerných hodín. V rámci debaty
bol prejednaný návrh ďalšej činnosti, v ktorom predseda výboru oboznámil
prítomných, že po ukončení III. etapy rekonštrukčných prác bude
nasledovať dodatočné posedenie z príležitosti Dňa matiek spojené so
slávnostným prestrihnutím pásky. Tiež sa plánuje uskutočniť poznávací
zájazd do Poľska na Solinské jazera, parku miniatúrnych drevených
kostolíkov a Biblickú botanickú záhradu.
Za dobre zabezpečenú akciu poďakovanie patrí sponzorovi S. Kolcúnovi, ako
aj mestskému podniku Služba a v nemalej miere aj vedeniu mesta.
Výbor Denného mesta

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter