Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

<p>Slovensko si 9. septembra pripomenulo pamätný Deň obetí holokaustu a
rasového násilia na pamiatku desiatok tisíc obetí, ktoré si vyžiadal
režim Slovenského štátu v radoch židovského obyvateľstva a ostatných
menšín.</p>

<p>Napriek tomu, že od týchto tragických udalostí uplynulo už viac než
70 rokov a nedávno sme si pripomenuli 71. výročie SNP, odkaz týchto
tragických udalostí je platný aj dnes. Holokaust ako najväčšia
organizovaná a ideológiou národného socializmu a rasizmu riadená genocída
v dejinách ľudstva sa nezačala plynovými komorami a koncentračnými
tábormi, ale slovami o príživníkoch, parazitoch, pijaviciach na tele
národa, ktoré treba odstrániť.<br>
Podobné výroky, dehumanizujúce, paušálne odsudzujúce tisíce ľudí na
základe príslušnosti k určitej skupine, národnosti či etniku vidíme
bohužiaľ vo verejnosti aj dnes. Udalosti spred 70 rokov sú varovaním, kam
môže takáto rétorika živená rasizmom a nenávisťou vyústiť.<br>
V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že obavy a strach verejnosti
z utečeneckej vlny a masovej migrácie nemôžu byť ospravedlnením pre
prejavy, ktoré prekračujú nielen hranice ľudskej slušnosti, ale i zákonov
platných v SR. Existuje jasná hranica medzi ústavou garantovanou slobodou
prejavu, vrátane diskusie o problematike migrácie, a páchaním trestných
činov v prostredí internetu.<br>
Verejné hanobenie jednotlivcov alebo skupiny osôb pre ich príslušnosť
k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine či pre
ich náboženské vyznanie alebo verejné podnecovanie k nenávisti voči
jednotlivcovi alebo skupine osôb z týchto dôvodov je v SR trestné (§423 a
§424 Trestného zákona).<br>
Policajný zbor SR disponuje nástrojmi a prostriedkami ako páchateľov
takýchto skutkov identifikovať a odstíhať aj v prostredí internetu.
Prípady nenávistných výrokov, ktoré môžu napĺňať znaky trestných
činov hanobenia rasy národa a presvedčenie či podnecovania k nenávisti, je
možné ohlásiť aj elektronicky na adrese <a
href=“mailto:extrem&amp;#64;minv.sk“>extrem&amp;#64;<!—->minv.sk</a>.<br>
Uvedomujúc si nebezpečenstvo, ktoré predstavuje nárast prejavov extrémizmu
v prostredí internetu pre celú spoločnosť a reagujúc na nové trendy
v spôsobe organizovania, náboru a vzniku extrémistických skupín,
Ministerstvo vnútra SR pod gesciou odboru prevencie kriminality kancelárie
ministra vnútra SR realizuje projekt zameraný na zvýšenie efektivity pri
monitorovaní, odhaľovaní a objasňovaní extrémizmu v kyberpriestore
s názvom EMICVEC. Jeho súčasťou je špecializovaný nástroj uľahčujúci
polícii monitorovanie prejavov extrémizmu v prostredí internetu a
identifikácia jeho páchateľov.<br>
Projekt EMICVEC je realizovaný s podporou Európskej únie v rámci programu
Európskej komisie Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti.<br>
<strong>MV SR</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter