Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň narcisov v Stropkove

Jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá sa konala
už po 22-krát. Ulice miest a obcí, Stropkov nevynímajúc, v jediný deň
v roku – tentokrát 13. apríla 2018 – zaplavili žlté narcisy.
Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a
spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.
Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa
narcisov sme zároveň pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu
praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.
foto: V. Ivanko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter